Parochie Moeder Gods Bescherming

parochieberichten en mededelingen

Pelgrimstocht naar het Heilige Land 2023

De diocesane bedevaart naar het Heilige Land is een jaarlijks bisschoppelijk spiritueel evenement. 'Wandelen in de voetsporen van Christus en zijn heiligen...' Naast verschillende pelgrimstochten naar het Heilig Land die op regionaal niveau door de afzonderlijke parochies worden georganiseerd, organiseert het bisdom elk jaar centraal een pelgrimstocht naar het Heilig ...
/ parochiebericht

Paasbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2023

Aan de eerbiedwaardige geestelijken, Godlievende kloosterlingen en vrome gelovigen, Kinderen van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa Dierbaren in Christus, Vaders, Broeders en Zusters: Christus is opgestaan! Waarlijk, Hij is opgestaan! Zulke woorden brachten eens verwondering bij de apostelen en deden de wereld versteld staan. De discipelen hadden even gedacht dat ...

Nieuwe priesters zijn aangewezen voor parochies in Arnhem, Amsterdam en Luxemburg

Met grote vreugde kondigt het bisdom de benoeming aan van twee nieuwe Priesters in het bisdom, die zullen dienen in parochies in Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Priester Aleksej Lisenkow wordt binnenkort Priester van de zusterparochies Pokrov in Arnhem en Maria van Egypte in Amsterdam, beide in Nederland, waar hij ...

Zalving tijdens de Grote Vasten met bisschop Alexander van Vevey

Het goddelijk mysterie van de Algemene Zalving wordt één keer per jaar bediend in het leven van de orthodoxe christen, tijdens de Grote en Heilige Veertigdagentijd, voorafgaand aan Pascha. Deze speciale dienst is een aanpassing van de ritus van het zaligmakende gebed die anders wordt toegediend aan het ziekbed van ...
/ parochiebericht

Bisschoppelijke dienst en lezerwijding van 19 november 2022

De diensten op 18 en 19 november 2022 hadden een bijzonder karakter in verband met de aanwezigheid van Zijne Excellentie Bisschop Alexander van Vevey, vicaris van ons bisdom. Op vrijdag 18 november heeft onze starosta Bisschop Alexander van vliegveld Schiphol afgehaald. Voor Zijne Excellentie is dit het tweede bezoek dit ...
/ parochiebericht

Kerstbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2022.

Aan de Zeer Eerwaarde Geestelijkheid, Vrome Kloosterlingen en Godvrezende Kudde van het Bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa. Christus is geboren! Verheerlijk Hem! De machtige en barmhartige Heer trekt ons opnieuw, mijn geliefde broeders, in het grote mysterie van hoop dat zijn geboorte in het vlees is - de incarnatie van ...

Kerstbrief van Johannes de Wonderdoener aan de Kudde van het Europese Bisdom, 1956.

De volgende Kerstbrief werd uitgegeven door Johannes (Maximovitch) de Wonderdoener, toen hij regerend bisschop van ons bisdom was, in het jaar 1956. Nu we het Grote Feest in het huidige jaar 2022/2023 naderen, wordt het aangeboden in het oorspronkelijke Russisch en in een vertaling van de huidige bisschop, Irenei van ...

Resolutietekst van de Pastorale Conferentie van de Clerus van het Bisdom Groot-Brittannië en West-Europa

Bij de afsluiting van de Diocesane Pastorale Conferentie, die plaatsvond van 24-26 november 2022 in Londen, hebben de geestelijken van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa de volgende resolutie uitgebracht: Resolutie van de Geestelijken Pastorale Conferentie van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa, 13 / 26 november 2022 Wij, de geestelijken en ...

Brief van de Raad van Bisschoppen van de Russisch-Orthodoxe Kerk buiten Rusland

New York, 24 september 2022. Brief van de Raad van Bisschoppen van de Russisch-Orthodoxe Kerk buiten Rusland. Aan de Pastors, Kloosterlingen en de Vrome Kinderen van de Kerk in het Buitenland: Geliefde broeders en zusters! Wij, de Hiërarchen van de Russisch-Orthodoxe Kerk Buiten Rusland, die aan de vooravond van het ...

Brief van bisschop Irenei aan de geestelijken en gelovigen van het bisdom over de verkiezing van de nieuwe eerste hiërarch van de Kerk in het Buitenland

Aan de eerbiedwaardige geestelijken, Godlievende kloosterlingen en vrome gelovigen, Kinderen van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa Geachte in Christus, Vaders, Broeders en Zusters: Ik groet de gelovigen van ons door God beschermde bisdom met het verheugende nieuws dat onze Kerk in het Buitenland nu een nieuwe Eerste Hiërarch heeft: Zijne ...
error: Content is protected.