Parochie Moeder Gods Bescherming

parochieberichten en mededelingen

Kiots voor onze feestdag-iconen

Een oude wens gaat in vervulling. Op initiatief van een parochiaan is contact gemaakt met Werkplaats De Helling in Arnhem en een maatschappelijk project gestart. Paul van der Woude werkt onder het toeziend oog van Alexander Lienhart aan een zestal kiots. Een selectie van oude en kwetsbare iconen krijgen een ...
/ parochiebericht

Paasbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2024

Aan de eerbiedwaardige geestelijken, God liefhebbende kloosterlingen en vrome gelovigen, kinderen van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa Dierbaren in Christus, Vaders, Broeders en Zusters: Christus is opgestaan! Waarlijk, Hij is opgestaan! Op dit allerheiligste feest is het mij een grote vreugde om u opnieuw te mogen begroeten met de vrede ...

Een nieuw icoon geschonken aan parochie, Soborovanie is gecelebreerd door bisschop Irenei

Tijdens zijn aartspastorale bezoek aan de Pokrov Parochie in Arnhem op zaterdag 13 april 2024 zegende Zijne Genade Bisschop Irenei van Londen en West-Europa een nieuw in opdracht vervaardigde icoon van H. Ioan de Wonderdoener. De grote icoon siert nu de iconostase van de kerk. De nieuwe icoon werd geschreven ...

Zalving (Soborovanie) tijdens Grote Vasten door bisschop Irenei op 13 april

Het goddelijk mysterie van de Algemene Zalving wordt één keer per jaar bediend in het leven van de orthodoxe christen, tijdens de Grote en Heilige Veertigdagentijd, voorafgaand aan Pascha. Deze speciale dienst is een aanpassing van de ritus van het zaligmakende gebed die anders wordt toegediend aan het ziekbed van ...
/ parochiebericht

Bedevaart naar de heilige Gordel van Maria in de OLV Basiliek van de Ontslaping van de Moeder Gods in Maastricht

Op uitnodiging van aartspriester Stefan Weerts hebben gelovigen van vier parochies in de Lage Landen zich op zaterdag 27 januari 2024 verzameld voor de verering van het reliek van de Gordel van de Moeder Gods, de maagd Maria, in de eeuwenoude Basiliek oorspronkelijk vernoemd naar de Ontslaping van de Moeder ...
/ parochiebericht

Geboorte-brief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2023

Geboorte-brief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2023 Aan de Zeer Eerwaarde en Eerbiedwaardige Geestelijkheid, Vrome Kloosterlingen en Godvrezende Kudde van het Bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa: Christus is geboren! Verheerlijk Hem! Het Mysterie van het Leven in Christus wordt op sommige momenten in het ontvouwen van onze dagen ...

Christus is geboren!

Christus is geboren! Beste parochianen, broeders en zusters! Wij feliciteren u van harte met het feest van de Geboorte van Christus. Kerstmis is de tijd waarin we God om het meest intieme en belangrijkste vragen, waarin we ons herinneren hoe de Heer zelf in de wereld kwam voor de redding ...
/ parochiebericht

Gelukkig Nieuwjaar! | Gebed voor de eerste dag van het nieuwe jaar

Hartelijke groeten voor het nieuwe jaar, van de geestelijken en gelovigen van het Bisdom. Warm greetings for the new year, from the clergy and faithful of the Diocese. Теплые поздравления с Новым годом от духовенства и верующих епархии. Salutations chaleureuses pour la nouvelle année de la part du clergé et ...

An Urgent Appeal for Aid to the ROCOR Ecclesiastical Mission in Jerusalem

With the blessing of Bishop Irenei, we convey here the special appeal for aid to the Church Abroad’s Ecclesiastical Mission in the Holy Land, which is responsible for our monasteries and the care of the holy places there, and which is in need on account of the Israel-Gaza conflict currently ...

Het feest van de Bescherming van de Moeder Gods wordt vreugdevol gevierd in de Nederlandse parochie van Arnhem

1 / 14 OKTOBER 2023: Op het feest van de bescherming van de Moeder Gods (Pokrov) vierde de parochie in Arnhem haar altaarfeest. Naast de plaatselijke geestelijke, priester Aleksej Lisenkow, waren aartspriester Stefan Weerts, die de parochie in de loop van haar geschiedenis lang gediend en verzorgd heeft, en aartspriester ...
error: Content is protected.