Parochie Moeder Gods Bescherming

bericht van de bisschop

Paasbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2023
Paasbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2023

Paasbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2023

Aan de eerbiedwaardige geestelijken, Godlievende kloosterlingen en vrome gelovigen, Kinderen van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa Dierbaren in Christus, Vaders, Broeders en Zusters: Christus is opgestaan! Waarlijk, Hij is opgestaan! Zulke woorden brachten eens verwondering bij de apostelen en deden…

Nieuwe priesters zijn aangewezen voor parochies in Arnhem, Amsterdam en Luxemburg
Nieuwe priesters zijn aangewezen voor parochies in Arnhem, Amsterdam en Luxemburg

Nieuwe priesters zijn aangewezen voor parochies in Arnhem, Amsterdam en Luxemburg

Met grote vreugde kondigt het bisdom de benoeming aan van twee nieuwe Priesters in het bisdom, die zullen dienen in parochies in Nederland en het Groothertogdom Luxemburg. Priester Aleksej Lisenkow wordt binnenkort Priester van de zusterparochies Pokrov in Arnhem en…

Kerstbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2022.
Kerstbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2022.

Kerstbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2022.

Aan de Zeer Eerwaarde Geestelijkheid, Vrome Kloosterlingen en Godvrezende Kudde van het Bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa. Christus is geboren! Verheerlijk Hem! De machtige en barmhartige Heer trekt ons opnieuw, mijn geliefde broeders, in het grote mysterie van hoop dat…

Kerstbrief van Johannes de Wonderdoener aan de Kudde van het Europese Bisdom, 1956.
Kerstbrief van Johannes de Wonderdoener aan de Kudde van het Europese Bisdom, 1956.

Kerstbrief van Johannes de Wonderdoener aan de Kudde van het Europese Bisdom, 1956.

De volgende Kerstbrief werd uitgegeven door Johannes (Maximovitch) de Wonderdoener, toen hij regerend bisschop van ons bisdom was, in het jaar 1956. Nu we het Grote Feest in het huidige jaar 2022/2023 naderen, wordt het aangeboden in het oorspronkelijke Russisch…

Resolutietekst van de Pastorale Conferentie van de Clerus van het Bisdom Groot-Brittannië en West-Europa
Resolutietekst van de Pastorale Conferentie van de Clerus van het Bisdom Groot-Brittannië en West-Europa

Resolutietekst van de Pastorale Conferentie van de Clerus van het Bisdom Groot-Brittannië en West-Europa

Bij de afsluiting van de Diocesane Pastorale Conferentie, die plaatsvond van 24-26 november 2022 in Londen, hebben de geestelijken van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa de volgende resolutie uitgebracht: Resolutie van de Geestelijken Pastorale Conferentie van het bisdom Groot-Brittannië en…

Brief van de Raad van Bisschoppen van de Russisch-Orthodoxe Kerk buiten Rusland
Brief van de Raad van Bisschoppen van de Russisch-Orthodoxe Kerk buiten Rusland

Brief van de Raad van Bisschoppen van de Russisch-Orthodoxe Kerk buiten Rusland

New York, 24 september 2022. Brief van de Raad van Bisschoppen van de Russisch-Orthodoxe Kerk buiten Rusland. Aan de Pastors, Kloosterlingen en de Vrome Kinderen van de Kerk in het Buitenland: Geliefde broeders en zusters! Wij, de Hiërarchen van de…

error: Content is protected.