Parochie Moeder Gods Bescherming

anbi gegevens van de parochie

Aan de Russisch Orthodoxe Kerk Parochie Moeder Gods Bescherming in Arnhem is door de Belastingdienst een beschikking Algemeen nut beogende instelling (ANBI) afgegeven. De ANBI-status is verleent per 1 januari 2023.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die door de Belastingdienst als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

Het ANBI-logo is een geregistreerd beeldmerk van Geef.nl en word ter beschikking gesteld aan aangesloten goede doelen. De Parochie is geregistreerd bij het online doneerplatform Geef.nl. Onze doneerpagina vindt u via de link. 

Steun de Russisch Orthodoxe Kerk, Arnhem. Kom in actie en doneer online • Geef.nl

 

belastingvoordeel voor gevers

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Of doet u vrijwilligerswerk, maar krijgt u geen vergoeding voor uw kosten hiervan? Of hoeft u geen vergoeding? Dan doet u een gift. U kunt hier misschien aftrek voor krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Of u een gift mag aftrekken hangt af van de instelling waaraan u de gift doet en op welke manier u de gift doet.

Meer info vindt u op de website van Belastingdienst

 

anbi gegevens van de parochie

ALGEMENE GEGEVENS

Naam Russisch Orthodoxe Kerk Parochie Moeder Gods Bescherming
RSIN 856307270
Adres Amsterdamseweg 96, 6814GG Arnhem
Contact
Website www.orthodox-arnhem.nl
Bankgegevens NL90 INGB 0003 8355 26

De Parochie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. In het Parochiestatuut zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot doelstelling, jurisdictie, bestuursorganen, financiën en andere zaken die gelden voor de kerkleden.

Via onderstaande link vindt u het Standaardformulier publicatieplicht Kerkgenootschappen voor 2022.

Publicatieformulier 2022 [PDF]

error: Content is protected.