Parochie Moeder Gods Bescherming

bisschop Irenei, regerend bisschop

Zijne Genade bisschop Irenei

Regerend Bisschop van het Bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa
en rector (nastoyatel) van de parochie Moeder Gods Bescherming in Arnhem

BIOGRAFIE

Zijne Genade, Eerwaarde Irenei is bij besluit van de Heilige Bisschoppensynode van 7/20 september 2018 benoemd tot Bisschop van Londen en West-Europa. Bijgestaan door zijn hulpbisschop bestuurt hij de kerken en instellingen van de elf landen die het bisdom vormen, vanuit de Diocesane Kathedraal in Londen. Eerder was hij bisschop van Sacramento, vicaris van het West-Amerikaanse bisdom, en was hij vanaf 2017 administrateur van het voorheen afgescheiden bisdom van Groot-Brittannië en Ierland.

Zijne Genade staat aan het hoofd van het Synodale Secretariaat voor Inter-Orthodoxe Betrekkingen van de Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland, en is in deze hoedanigheid een vast lid van de Heilige Bisschoppensynode met verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de betrekkingen tussen de Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland en de andere Lokaal-Orthodoxe Kerken en jurisdicties in de hele wereld. Hij is lid van de Hoge Raad van de Orthodoxe Palestijnse Vereniging, die bijdraagt aan het bestuur van de aanwezigheid van de Kerk in het Heilige Land, en ondersteunt actief de grondslagen van de orthodoxe monarchie, waarvoor Zijne Genade door het Russische keizerlijke huis de Orde van Sint-Anna werd verleend.

Zijne Genade was deken voor het kloosterleven van het West-Amerikaanse bisdom van de ROCOR (benoemd in 2012); en is nog steeds lid van de afdeling Onderwijs van de ROCOR (benoemd in 2014); en van de Synodale Bijbelse en Theologische Commissie van het Moskouse Patriarchaat (benoemd in 2016). In 2012 werd met de zegen van de Heilige Synode het nieuwe St. Cyrill & Athanasius Instituut voor Orthodoxe Studies operationeel, met toenmalig archimandriet Irenei als directeur, en dat hij leidde tot het moment van zijn bisschopswijding (daarna droeg hij het over aan een permanente administratie). Van 2012-2018 maakte hij deel uit van het secretariaat van de Vergadering van Bisschoppen van de Verenigde Staten, en werkte hij nauw samen met hiërarchen van de ROCOR en het Moskouse Patriarchaat in zaken die betrekking hebben op de Bisschoppelijke Vergaderingen en andere inter-orthodoxe contexten. Vanaf 2014 hielp hij bij de oprichting van het nieuwe mannenklooster in Sonora, Californië, gewijd aan de nagedachtenis van de heilige Silouan van Mt Athos, en bij de officiële stichting van het klooster op de feestdag van de heilige in 2015 werd hij benoemd tot abt ervan, welke rol hij behield tot zijn vertrek naar de Europese gebieden in 2019. Bisschop Irenei diende zeven jaar als Archimandriet in de St Tikhon’s Church in San Francisco: het voormalige huis en weeshuis van de heilige Johannes de Wonderdoener van Shanghai en San Francisco, en werd tot het bisschopsambt gewijd voor de relieken van de heilige Johannes op het feest van de Theotokos, ‘Vreugde van allen die verdriet hebben’ in november 2016.

Bisschop Irenei is hoogleraar theologie en was ooit Fellow in Patristics and Early Church History aan de Universiteit van Oxford, en Chair of Theology and Religious Studies in Leeds. Zijn master en doctoraal (D.Phil oxon) werk gingen over de theologie van de vroegste kerkvaders, in het bijzonder de heilige Irenaeus van Lyon. Hij is een specialist in de Patristische Leer en Orthodoxe theologische, liturgische en kerkelijke tradities, en is de auteur van talrijke academische boeken en artikelen, alsook van boeken over Orthodoxe spiritualiteit en geschiedenis voor niet-academische lezers. Hij geeft regelmatig lezingen aan universiteiten, conferenties en kerkelijke symposia over de hele wereld, met name in Europa, Rusland en de Verenigde Staten.

Bisschop Irenei is bijzonder toegewijd aan de jeugd in de Kerk, aan zijn rol als Biechtvader, en aan de spirituele en liturgische vorming van het parochieleven en de vooruitgang van de kloostergemeenschappen.

Bron: https://orthodox-europe.org/english/hierarchy/

error: Content is protected.