Parochie Moeder Gods Bescherming

fotoalbum

2024

Pasen 2024

Goede Week (28.04.2024 / 04.05.2024)

Algemene Zalving tijdens de Grote Vasten door Zijne Genade bisschop Irenei (13.04.2024)

Zegening van de nieuwe icoon van St. Ioann de Wonderdoener, oprichter van de parochie, door Zijne Genade bisschop Irenei (13.04.2024)

Theofanie, Waterwijding 2024

Kerst 2024

2023

Pokrov 2023

Pasen 2023

Stille Zaterdag 2023

Goede Vrijdag 2023

Witte Donderdag 2023

Zalving tijdens de Grote Vasten met bisschop Alexander van Vevey

Waterwijding

2022

Lezer-wijding door bisschop Alexander van Vevey

Het feest van Pokrov met priester Antoni (Odayksy)

De wonderdoende Kursk icoon van de Moeder Gods in Arnhem

Zalving tijdens de Grote Vasten met bisschop Alexander van Vevey

2021

Op het feest van Pokrov brengt bisschop Irenei zijn eerste aartsherderlijk bezoek aan de teruggekeerde Pokrov-parochie in Arnhem (13-14 oktober 2021)

error: Content is protected.