Parochie Moeder Gods Bescherming

fotoalbum

2022

Lezer-wijding door bisschop Alexander van Vevey

Het feest van Pokrov met priester Antoni (Odayksy)

De wonderdoende Kursk icoon van de Moeder Gods in Arnhem

Zalving tijdens de Grote Vasten met bisschop Alexander van Vevey

2021

Op het feest van Pokrov brengt bisschop Irenei zijn eerste aartsherderlijk bezoek aan de teruggekeerde Pokrovparochie in Arnhem (13-14 oktober 2021)

error: Content is protected.