Parochie Moeder Gods Bescherming

Parochie 7 januari 1956 – 7 januari 2021

Dit jaar herdenken wij het 65-jarig bestaan van onze bescheiden parochie waar op 7 januari 1956 de eerste liturgie is gevierd. In de loop van 2020 werd duidelijk, dat de Covid-19 pandemie beperkingen met zich meebracht wat betreft bijeenkomsten van groepen kerkgangers. Voorlopig hopen wij deze mijlpaal te vieren tijdens ons jaarlijkse parochiefeest in oktober 2021.

Gedurende de periode 1950 – 1953 vierden de Russisch orthodoxe inwoners van Arnhem en omgeving de liturgie in de oud katholieke kerk.
Destijds waren wij geen zelfstandige parochie, maar maakten deel uit van de Haagse Parochie van Christus Opstanding. Hiertoe behoorde ook de parochie van Maria van Egypte te Amsterdam van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland. Aan het hoofd van het Bisdom stond bisschop Ioann (Maksimovitch) van Brussel van West-Europa van 1954 tot 1962 – in 1994 heilig verklaard door ROCOR en nu bekend als Aartsbisschop Ioann van Shanghai en San Francisco. Dankzij de inspanningen van bisschop Ioann van Brussel en West-Europa zijn in Nederland 3 parochies opgericht, t.w. in Den Haag, Amsterdam en als laatste in Arnhem.

Onze kerk is nauw verbonden met de geschiedenis van zowel de vlucht van Russen uit hun vaderland na de Revolutie van 1917, als de tragedie van de Tweede Wereldoorlog, waarin dwangarbeiders, zowel mannen als vrouwen, in Duitsland achterbleven in vluchtelingenkampen om later een veilig bestaan op te bouwen in een nieuw land.

In 1954 heeft Nederland een contingent vluchtelingen uit de kampen opgenomen, veelal alleenstaande ouderen met gezondheidsproblemen, maar ook gezinnen, waarvan een gezinslid een medisch probleem had. Daarnaast heeft Nederland uit communistisch China Russen opgenomen, die eveneens aan de genoemde criteria voldeden.

Een aanzienlijk aantal vluchtelingen werd gehuisvest in en rondom Arnhem, onder andere in bejaardenhuizen in Oosterbeek. Eén van deze huizen was gesitueerd aan de Annastraat 1, waar van 1957 tot 1973 Russische vluchtelingen woonden. Mede hierdoor is een Russisch hoekje ontstaan op de plaatselijke begraafplaats, dat in 1964 in gebruik is genomen. Onze parochieleden verzorgen de graven en houden de goede traditie in stand om met de priester, die ter plekke een Vigilie celebreert, de graven te sieren met de bloemen uit de kerk na de Paasliturgie.

De overwegend bejaarde ledental van de Haagse Parochie kromp zodanig, dat besloten werd deze te sluiten. Onze parochie ging zelfstandig verder.

In 2000 toen de ROCOR en de Patriarchaat van Moskou toenadering zochten, verliet onze parochie tezamen met de toenmalige priester ROCOR, om onze parochie onder leiding te stellen van Mitropolitan Vitaly Ustinov, die uitgeweken was naar Canada. Na diens overlijden volgden wij wederom onze priester en stelden onze parochie onder leiding van Aartsbisschop Anthony van Chisinau en Moldavië. Als gevolg hiervan verloren wij een deel van onze bezoekers.

Per 22 juli 2020 zijn wij weer teruggekeerd naar de canonieke Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland (onder Metropolitan Hilarion te New York) en opgenomen in het bisdom van bisschop Ireneï van Londen en Groot-Brittannië. Bisschop Ireneï heeft aartspriester Stefan Weerts te Brussel gevraagd voorlopig onze parochie onder zijn hoede te nemen.

Arnhem, februari 2021

error: Content is protected.