Parochie Moeder Gods Bescherming

kalender

De Goddelijke Liturgie wordt in onze kerk op de 1e en de 3e zondag van de maand gevierd.
De Uren begint om 9.15 uur. Biecht wordt alleen voorafgaand aan de Liturgie gehoord tussen 9.30-10.00 uur. Direct na de dienst wordt koffie en thee geserveerd en meegebrachte spijzen gedeeld aan de gezamenlijke tafel en is er gelegenheid met de priester te spreken.

U kunt de Heilige Communie alleen ontvangen als u ter biecht bent geweest. Dit kan ’s ochtends voor aanvang van de dienst. Zorg dat u op tijd komt; tijdens de Liturgie wordt geen biecht afgenomen.

Op de 2e, 4e (en 5e) zondag is de kerk open van 9.30 tot 12 uur en is de priester aanwezig. Er is gelegenheid voor gebed, het opsteken van kaarsen, voor biecht en communie, korte kerkdiensten, bijbelstudie of een gesprek.

Overzicht van kerkdiensten

Download hier de kalender in pdf-formaat.


MEI
1, woensdagGoede Week, Heilige Woensdag
18.00 Vespers, Liturgie van de Voorafgewijde Gaven
2, donderdagWitte Donderdag, herdenking van het Laatste Avondmaal.
17.00 Metten met lezing van 12 Evangeliën
3, vrijdagGoede Vrijdag, herdenking van het lijden van de Heer.
10.00 Koninklijke Uren
14.00 Vespers en Begrafenisdienst
4, zaterdagStille zaterdag, de afdaling naar de duisternis
9.00 Uren, Vesper met H. Basiliusliturgie
– Na de dienst: zegenen van de meegebrachte spijzen
4, zaterdag23.15 Zegenen van de meegebrachte spijzen
4, zaterdagPasen. De Opstanding van Christus.
23.30 Nachtwake, Paasprocessie, Opstandingsmetten
– Aansluitend: Goddelijke Liturgie van Pasen
– Na de dienst: zegenen van de meegebrachte spijzen
– Aansluitend: Paasontbijt
5, zondagPasen. Verrijzenis van de Heer.
11.30 Zegenen van de meegebrachte spijzen
12, zondag2e Week na Pasen; Antipascha of Apostel Thomas (Thomaszondag).
Kerk is open van 9.30 tot 12.00
19, zondag3e Week na Pasen, de Heilige Mirre-dragende Vrouwen.
9.15 Biecht
9.30 Uren, Goddelijke Liturgie
26, zondag4e Week na Pasen; over de verlamde.
Kerk is open van 9.30 tot 12.00
JUNI
2, zondag5e Week na Pasen, over de Samaritanen
9.15 Biecht
9.30 Uren, Goddelijke Liturgie
9, zondag6e Week na Pasen; over de blinde man.
Kerk is open van 9.30 tot 12.00
12, woensdagHet feest van het Heilige Pascha en het feest van de Hemelvaart van de Heer.
18.00 Moleben, akathist van Hemelvaart
13, donderdagDe Hemelvaart van onze Heer Jezus Christus
– geen dienst –
16, zondag6e Week na Pasen; Vaders van het Eerste Oecumenische Concilie
9.15 Biecht
9.30 Uren, Goddelijke Liturgie
22, zaterdagH.Drie-eenheid Ouderzaterdag
(herdenking van de overledenen)
10.00 Panichida
23, zondagDag van de Heilige Drie-eenheid; Pinksteren
9.15 Biecht
9.30 Uren, Goddelijke Liturgie, Vespers met knielgebeden

Aansluitend: picknick in de tuin van de kerk
30, zondag1e Zondag na Pinksteren; Allerheiligen.
Kerk is open van 9.30 tot 12.00
error: Content is protected.