Parochie Moeder Gods Bescherming

parochiebericht

Paasbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2024
Paasbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2024

Paasbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2024

Aan de eerbiedwaardige geestelijken, God liefhebbende kloosterlingen en vrome gelovigen, kinderen van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa Dierbaren in Christus, Vaders, Broeders en Zusters: Christus is opgestaan! Waarlijk, Hij is opgestaan! Op dit allerheiligste feest is het mij een grote…

Een nieuw icoon geschonken aan parochie, Soborovanie is gecelebreerd door bisschop Irenei
Een nieuw icoon geschonken aan parochie, Soborovanie is gecelebreerd door bisschop Irenei

Een nieuw icoon geschonken aan parochie, Soborovanie is gecelebreerd door bisschop Irenei

Tijdens zijn aartspastorale bezoek aan de Pokrov Parochie in Arnhem op zaterdag 13 april 2024 zegende Zijne Genade Bisschop Irenei van Londen en West-Europa een nieuw in opdracht vervaardigde icoon van H. Ioan de Wonderdoener. De grote icoon siert nu…

Zalving (Soborovanie) tijdens Grote Vasten door bisschop Irenei op 13 april
Zalving (Soborovanie) tijdens Grote Vasten door bisschop Irenei op 13 april

Zalving (Soborovanie) tijdens Grote Vasten door bisschop Irenei op 13 april

Het goddelijk mysterie van de Algemene Zalving wordt één keer per jaar bediend in het leven van de orthodoxe christen, tijdens de Grote en Heilige Veertigdagentijd, voorafgaand aan Pascha. Deze speciale dienst is een aanpassing van de ritus van het…

Bedevaart naar de heilige Gordel van Maria in de OLV Basiliek van de Ontslaping van de Moeder Gods in Maastricht
Bedevaart naar de heilige Gordel van Maria in de OLV Basiliek van de Ontslaping van de Moeder Gods in Maastricht

Bedevaart naar de heilige Gordel van Maria in de OLV Basiliek van de Ontslaping van de Moeder Gods in Maastricht

Op uitnodiging van aartspriester Stefan Weerts hebben gelovigen van vier parochies in de Lage Landen zich op zaterdag 27 januari 2024 verzameld voor de verering van het reliek van de Gordel van de Moeder Gods, de maagd Maria, in de…

Geboorte-brief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2023
Geboorte-brief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2023

Geboorte-brief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2023

Geboorte-brief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2023 Aan de Zeer Eerwaarde en Eerbiedwaardige Geestelijkheid, Vrome Kloosterlingen en Godvrezende Kudde van het Bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa: Christus is geboren! Verheerlijk Hem! Het Mysterie van het Leven in Christus…

error: Content is protected.