Parochie Moeder Gods Bescherming

parochiebericht

Bisschoppelijke dienst en lezerwijding van 19 november 2022
Bisschoppelijke dienst en lezerwijding van 19 november 2022

Bisschoppelijke dienst en lezerwijding van 19 november 2022

De diensten op 18 en 19 november 2022 hadden een bijzonder karakter in verband met de aanwezigheid van Zijne Excellentie Bisschop Alexander van Vevey, vicaris van ons bisdom. Op vrijdag 18 november heeft onze starosta Mischa Rosanow, Bisschop Alexander van…

Kerstbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2022.
Kerstbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2022.

Kerstbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2022.

Aan de Zeer Eerwaarde Geestelijkheid, Vrome Kloosterlingen en Godvrezende Kudde van het Bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa. Christus is geboren! Verheerlijk Hem! De machtige en barmhartige Heer trekt ons opnieuw, mijn geliefde broeders, in het grote mysterie van hoop dat…

Kerstbrief van Johannes de Wonderdoener aan de Kudde van het Europese Bisdom, 1956.
Kerstbrief van Johannes de Wonderdoener aan de Kudde van het Europese Bisdom, 1956.

Kerstbrief van Johannes de Wonderdoener aan de Kudde van het Europese Bisdom, 1956.

De volgende Kerstbrief werd uitgegeven door Johannes (Maximovitch) de Wonderdoener, toen hij regerend bisschop van ons bisdom was, in het jaar 1956. Nu we het Grote Feest in het huidige jaar 2022/2023 naderen, wordt het aangeboden in het oorspronkelijke Russisch…

De Eerste Hiërarch van de Buitenlandse Kerk, Metropoliet Hilarion, is overgegaan naar de Heer
De Eerste Hiërarch van de Buitenlandse Kerk, Metropoliet Hilarion, is overgegaan naar de Heer

De Eerste Hiërarch van de Buitenlandse Kerk, Metropoliet Hilarion, is overgegaan naar de Heer

MAANDAG 3/16 MEI 2022: Maandagmiddag om ongeveer 14.00 uur in New York (20.00 uur in Europa) is de geliefde Aartspastor en Primaat van onze Kerk in het Buitenland, Zijne Eminentie Metropoliet Hilarion van Amerika en New York, na een lange…

Paasbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2022
Paasbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2022

Paasbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2022

Aan de Eerbiedwaardige Geestelijken, God-liefhebbende Monniken en Vrome Gelovigen, Kinderen van het Bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa Dierbaren in Christus, Vaders, Broeders en Zusters: Christus is opgestaan. Waarlijk, Hij is opgestaan! Dierbaren in de Heer, God die barmhartig en goedertieren…

De wonderdoende Kursk icoon van de Moeder Gods in Arnhem
De wonderdoende Kursk icoon van de Moeder Gods in Arnhem

De wonderdoende Kursk icoon van de Moeder Gods in Arnhem

Na een afwezigheid van drie decennia konden onze parochieleden en orthodoxe gelovigen uit de omgeving van Arnhem de wonderdoende Kursk icoon van de Allerheiligste Moeder Gods vereren in onze kerk. Omdat dat het voor niet-orthodoxe christenen Goede Vrijdag was en…

error: Content is protected.