Parochie Moeder Gods Bescherming

Geboorte-brief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2023

Geboorte-brief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2023

Aan de Zeer Eerwaarde en Eerbiedwaardige Geestelijkheid, Vrome Kloosterlingen en Godvrezende Kudde van het Bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa:

Christus is geboren! Verheerlijk Hem!

Het Mysterie van het Leven in Christus wordt op sommige momenten in het ontvouwen van onze dagen ervaren te midden van grote vreugde, terwijl het op andere momenten met angst en beven wordt ervaren. Het meest verbijsterend zijn misschien wel de tijden waarin de vreugdevolle boodschap van dat Mysterie tot ons komt temidden van verdriet: wanneer de ongeëvenaarde wonderen van Gods zegeningen en goedheid worden ontmoet vanuit de ervaring van menselijke zondigheid, zwakheid en nood.

We kunnen niet anders dan bedenken dat op dit moment zo veel van onze broeders en zusters het feest van de Geboorte van de Heer in zo’n context beleven. Het is bijna onbegrijpelijk dat het bittere conflict in ons kerkelijk vaderland – dat zowel het moderne Rusland als het moderne Oekraïne omvat – nu al in het derde kalenderjaar voortduurt; en het verdriet om zoveel levens die nodeloos verloren zijn gegaan in het Heilige Land, de plaats waar het kerstwonder zich ontvouwt, doet pijn in elk mededogend hart. En er is ook ander leed: sommigen van onze kudde hebben de afgelopen dagen persoonlijke en familiale ontberingen en tragedies meegemaakt, en het is met een door deze ervaringen bezwaard hart dat zij vandaag de grot van Bethlehem naderen.

Maar juist tot die grot moeten we ons wenden, en als christenen doen we dat gretig, vervuld van stralende hoop. De duivel wil dat we ons afwenden, wanhoop en verslagenheid ruikend; maar wij zijn kinderen van God, “die wonderen verricht” (Spreuken 77,14), zelfs op de donkerste plekken. Sommigen van jullie zijn op pelgrimstocht geweest naar de grot van Christus’ geboorte, een schat van het lijdende Heilige Land: jullie zullen je herinneren hoe je die benadert door steeds verder af te dalen in de aarde, naar een plek die is afgesloten van licht – net zoals op onze heilige iconen van de Geboorte, de grot altijd in het donkerste zwart is geschilderd. Maar juist daar, in de duisternis, wordt het Ware Licht geboren. Dat Licht scheen in de duisternis, “en de duisternis begreep het niet” (Johannes 1,5); maar de Verlosser wist, en weet, dat het onze donkerste momenten zijn die Zijn licht nodig hebben, en ons diepste verdriet dat Zijn troost nodig heeft.

Dit is wat we vandaag koesteren. De Heer komt om ons te genezen, om ons te troosten en te hernieuwen, om onze duisternis te verlichten en ons op te heffen tot Zichzelf. Mijn lieve Vaders, Broeders en Zusters, aarzel niet om te aanbidden, te aanbidden en je te verheugen over de komst van Christus, zelfs te midden van verdriet. Verheug je, want Christus komt hier naar ons toe, op dit moment! Verheug je omdat Degene die vandaag geboren is sterker is dan zonde, pijn en dood! Verheug je, want Christus is geboren en het Leven zal alles overwinnen!

Ik verzeker u van mijn nederige gebeden en mijn liefde in de pasgeboren Christus,

+ Irenei

Bisschop van Londen en West-Europa

Geboorte van Christus
25 december 2023 / 7 januari 2024

error: Content is protected.