Parochie Moeder Gods Bescherming

Christus is geboren!

Christus is geboren!

Beste parochianen, broeders en zusters! Wij feliciteren u van harte met het feest van de Geboorte van Christus.

Kerstmis is de tijd waarin we God om het meest intieme en belangrijkste vragen, waarin we ons herinneren hoe de Heer zelf in de wereld kwam voor de redding van de hele mensheid en het hele universum.

De Schepper van hemel en aarde verscheen in de gedaante van een kind, niet in koninklijke vertrekken, niet in een prachtige omgeving, niet in rijkdom, maar in de nederigste omstandigheden, in een grot, waar het koud was, waar geen troost was, maar waar het grote wonder van de menselijkheid van God plaatsvond.

God, die op aarde werd geboren, moest door het aardse leven gaan en de dood accepteren aan het kruis, als boetedoening voor de zonde van Adam, en weer opstaan zodat wij in Zijn voetsporen kunnen treden naar de eeuwige gelukzaligheid.

Met het Geboortefeest begint die reis. Deze reis zal moeilijk zijn, maar hij zal eindigen met Pasen, waartoe God ieder van ons schenkt om in dit leven te leven en in het leven van de volgende eeuw te triomferen met de Verlosser zelf.

Het afgelopen jaar 2023 heeft een aantal vreugdevolle gebeurtenissen in het leven van onze parochie gekend. Een van de belangrijkste gebeurtenissen is dat de Regerende Vladyka van ons Bisdom, Bisschop Irinei van Londen en West-Europa, Priester Alexei Lisenkov heeft benoemd om in onze Parochie te dienen.

In maart 2023 werd onze parochie bezocht door bisschop Alexander van Vivey die het sacrament van de heiliging toediende. In 2023 werden na een lange pauze diensten in de Goede Week gevierd in onze parochie, evenals de nachtelijke paasdienst. Sinds april 2023 worden er minstens twee keer per maand diensten gehouden in onze kerk. In 2023 ontvingen vier mensen het sacrament van het doopsel in onze tempel.

Natuurlijk kunnen we niet voorbijgaan aan het feit dat we in 2023 onze Parochiële Feestdag – de Bescherming van de Heilige Maagd Maria op 14 oktober – plechtig hebben gevierd. Aartspriester Emilien Pochinok uit Genève, Aartspriester Stefan Weerst uit Brussel, Aartsdiaken Michail uit Amsterdam en broeders en zusters uit andere steden in Nederland kwamen de vreugde van dit feest met ons delen. We kunnen zeggen dat ons Parochiefeest werd gehouden in de geest van ware christelijke liefde.

Aan de vooravond van Kerstmis willen we jullie, lieve parochianen, oprecht bedanken: voor jullie werk voor de glorie van God, voor ons gezamenlijk onophoudelijk gebed! We wensen ons allen geestelijke rijping, nederige wijsheid, onwankelbaar geloof, liefde, hoop en gezinsgeluk toe. We hebben veel taken voor het komende jaar. Moge het Goddelijk Kind Christus ons allen zegenen voor het jaar 2024!

Wij feliciteren u nogmaals op het feest van de Geboorte van Christus!

Priester Alexei Lisenkov
en het parochiebestuur van de Pokrov-parochie in Arnhem

error: Content is protected.