Parochie Moeder Gods Bescherming

Bedevaart naar de heilige Gordel van Maria in de OLV Basiliek van de Ontslaping van de Moeder Gods in Maastricht

Op uitnodiging van aartspriester Stefan Weerts hebben gelovigen van vier parochies in de Lage Landen zich op zaterdag 27 januari 2024 verzameld voor de verering van het reliek van de Gordel van de Moeder Gods, de maagd Maria, in de eeuwenoude Basiliek oorspronkelijk vernoemd naar de Ontslaping van de Moeder Gods, en later hernoemd naar Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming in Maastricht.

Orthodox christenen van Oekraïense, Moldaavse, Americaanse, Macedonische, Russische, Belgische and Nederlandse origine – in totaal 50 gelovigen van de missiekapel van het heilig Aangezicht van de Heer in Maastricht, de parochie van Moeder Gods Bescherming in Arnhem, Heilige Maria van Egypte-parochie in Amsterdam en de heilige Verrijzenis-parochie in Brussel – hebben zich verzameld voor gebed in eenheid van hart.

De parochianen hebben zich ‘s ochtends verzameld voor de Goddelijke Liturgie. Na de dienst is de grote groep per auto naar het centrum van Maastricht gereden.

Voor deze speciale gelegenheid is het reliek uit de schatkamer van de Onze- Lieve-Vrouwebasiliek naar de crypte onder het koor gebracht om te worden vereerd door de gelovigen. Voor het reliek van de Gordel van de maagd Maria en de Akathist ikoon van de Moeder van God, is gezamenlijk de akathist ter ere van de Allerheiligste Moeder Gods gezongen.

De huidige Basiliek van Onze-Lieve-Vrouwe bezit enkele relieken uit Constantinopel, waaronder een stuk van de Gordel van de Moeder Gods. De Orthodoxe Kerk kent een bijzonder Feest dat toegewijd is aan deze belangrijke reliek. Bij het overlijden van de Moeder Gods waren alle apostelen aanwezig, behalve Thomas. Toen hij later haar graf bezocht ontving hij van de maagd Maria haar gordel, die hij als bewijs aan de andere apostelen toonde.

De gordel van de Moeder Gods, samen met haar kleed en mantel, zou vanaf het jaar 450 bewaard zijn in een verzegeld schrijn in de keizerlijke palijs-kerk van Blachernae in Constantinopel. Later bevond de gordel zich in de Chalcoprateiakerk, eveneens in Constantinopel. Eerder werd de grote relikwie die de Moeder Gods zelf aan de apostel Thomas had toevertrouwd, bewaard in Jeruzalem in het huis van vrome christenen. Tijdens het bewind van keizer Leo VI van Byzantium (886-911) vond een wonderbaarlijke genezing plaats van keizerin Zoë († 899), die een roomvisioen zou hebben gehad waarin haar de gordel van de maagd Maria werd getoond als redmiddel tegen de depressiviteit die haar kwelde. Op verzoek van de keizer verbrak de patriarch het zegel en opende de ark: de gordel van de Moeder Gods was onbeschadigd door de tijd. Toen het relikwie op de zieke werd gelegd, was ze onmiddellijk genezen. Bij deze gelegenheid werd een plechtige dankdienst aan de Allerheiligste Moeder van God opgedragen en daarna werd de geëerde gordel teruggelegd in de ark en verzegeld met een zegel.

Maastricht wordt beschouwd als de oudste stad van Nederland, de stad werd gesticht door de Romeinen om de oversteek van de Maas te bewaken en bleef een van de belangrijkste centra van middeleeuws Europa. Sindsdien herbergt de schatkamer van de Onze-Lieve-Vrouwe Basilica (waarvan het huidige kerkgebouw dateert uit de 11-e eeuw) de kostbaarste relikwieën van de christelijke wereld. De schatkamer van de basiliek bevat ook andere relieken uit Constantinopel en van de heiligen van Maastricht. De schatkamer van de Sint Servaaskerk bewaard de arm van de Heilige apostel Thomas, een deel van het Heilig Kruis, een deel van de relieken van de heilige Catharina en vele orthodoxe heiligen.

De oudste vermelding van de gordel van Maria in Maastricht dateert uit 1286, toen het kapittel van Onze-Lieve-Vrouwe een nieuw reglement opstelde voor de koster-schatbewaarder (custos). Daarin staat dat deze een van de sleutels bezat van het kistje (capsella), waarin de gordel van de glorierijke Maagd (“cingulus gloriose Virginis”) was opgeborgen. Deze reliek van de gordel van de Heilige Maagd Maria verscheen in Maastricht, na de vierde Kruistocht (april 1204). De reliek bestaat niet uit de hele gordel van de Moeder Gods. Een der keizerinnen van Constantinopel heeft de gordel in stukken verdeelt en gerestaureerd. Ook op de Athos wordt een deel van deze gordel bewaart in het Vatopedi klooster. Enkelke jaren geleden heeft de abt van dit klooster Rusland bezocht met deze reliek.

Voor onze parochie is dit sinds decennia de eerste keer dat een bedevaart is georganiseerd. Dit kan het begin zijn van een hernieuwde traditie in bedevaarten naar Heiligen en heilige plaatsen in Nederland.

error: Content is protected.