Parochie Moeder Gods Bescherming

Een nieuw icoon geschonken aan parochie, Soborovanie is gecelebreerd door bisschop Irenei

Tijdens zijn aartspastorale bezoek aan de Pokrov Parochie in Arnhem op zaterdag 13 april 2024 zegende Zijne Genade Bisschop Irenei van Londen en West-Europa een nieuw in opdracht vervaardigde icoon van H. Ioan de Wonderdoener. De grote icoon siert nu de iconostase van de kerk.

De nieuwe icoon werd geschreven door aartsdiaken Paul Hommes en werd aan de Arnhemse parochie geschonken door een familie die al vele jaren aan de parochie verbonden is. De Heilige Ioan, alom geliefd en vereerd als een van de grote wonderdoeners in de geschiedenis van de Kerk in het Buitenland, was bijna 12 jaar lang de regerende bisschop van ons bisdom en grondlegger van de Arnhemse parochie.

De geestelijken en gelovigen die bijeengekomen waren voor de dienst van de algemene Zalving, begonnen met het bidden tot de H. Ioan voor de nieuwe icoon, die naar het midden van de tempel werd gebracht. Bisschop Irenei las vervolgens de inwijdingsgebeden voor de zegening van de icoon en heiligde de icoon met het besprenkelen met Heilig Water. Alle gelovigen zongen de Magnificatie van de Heilige voor de icoon, die op zijn beurt op de iconostase werd geplaatst.

Heilige Wonderdoener Johannes, bid tot God voor ons!

Na de zegening van de icoon van H. Ioann werd de dienst van de Algemene Zalving (Soborovanie) voor de gelovigen uit de regio Arnhem en Amsterdam geleid door Zijne Genade Bisschop Irenei, mede gediend door Priester Aleksei Lisenkov samen met Aartspriester Peter Shmigelskiy (H. Maria van Egypte parochie, Aalsmeer).

Na de dienst was er gelegenheid om met Zijne Genade te spreken aan de gezamenlijke tafel.

Op zondagochtend is bisschop Irenei doorgereisd naar Aalsmeer.

Omdat de zondag van de heilige Ioann van de Ladder dit jaar samenviel met de gedachtenis van de heilige Maria van Egypte, vierde de parochie haar hemelse beschermvrouwe ter gelegenheid van het eerste aartspastorale bezoek van de regerende bisschop aan de gemeenschap. Een groot aantal gelovigen, van Nederlandse, Russische, Oekraïense, Roemeense, Duitse, Belgische en vele andere achtergronden, kwam samen voor de Liturgie en nam deel aan de Heilige Mysteries van Christus.

Volledig bericht en foto’s vindt u hier: https://orthodox-europe.org/content/amsterdam-archpastoral-visit/

error: Content is protected.