Parochie Moeder Gods Bescherming

Voltooiing renovatie altaar en iconostase

We zijn trots op ons gerenoveerd kerkinterieur! Het heeft iets langer geduurd dan gepland maar we hebben dan ook meer gedaan dan we oorspronkelijk bedacht hebben.

Voorjaar 2020, na de start van de covid-19 pandemie werd al snel duidelijk dat kerkdiensten zouden komen te vervallen. We besloten dat we nu tijd en mogelijkheid hadden onderhoud uit te voeren in de altaarruimte. Plafond en vloerafwerking waren aan vervanging toe. Deze zijn bij de verbouwing in 1982 aangebracht en nu einde levensduur. Na in 2017 de buitenzijde van het gebouw aangepakt te hebben, was het nu tijd voor de binnenkant.

Een plan werd gemaakt en voortvarend gestart met het werk. Bij het verwijderen van het plafond en vloer in juni 2020 werd al snel duidelijk dat we van de gelegenheid gebruik moeten maken om meer aan te pakken. Ook andere bouwdelen behoefden aandacht na 40 jaar gebruikt te zijn. Dit heeft geresulteerd in een groter plan: wandbetimmeringen, dakkoepel, verwarming, elektra en verlichting zijn eveneens vervangen en verbeterd. En als sluitstuk een volledig nieuwe iconostase met meer ruimte voor iconen.

In augustus hebben we met een klein team vrijwilligers hamer en zaag weer opgepakt. In oktober is de iconostase en altaarruimte gezegend door o.Stefan Weerts tijdens de kerkdienst ter ere van Moeder Gods Bescherming en ons 64ste parochiefeest.

Het coronavirus heeft een aantal vrijwilligers uit de running gehaald en de werkzaamheden vertraagd, maar januari 2021 is het werk alsnog gereed gekomen met het plaatsen van een nieuw Pokrov-icoon. Bij de laatste afwerkingen zullen oude details en versieringen terugkomen.

Het onderhoudswerk is verder doorgetrokken naar het koor en de kerkzaal. Het koor is voorzien van een nieuwe vloer, geschilderd en opnieuw ingericht. De kerkzaal krijgt voorjaar 2021 een schilderbeurt.

Met dank aan de renovatieploeg bestaande uit Koos en Günter en de ondersteuning van Cor, Mischa en Slawiek. Speciale dank aan de dames voor de lunches en het schoonmaken.

We vertrouwen er op dat u het minstens net zo mooi gaat vinden als wij.

Arnhem, februari 2020.

Iconostase anno 2021.

Iconostase 1972 (Foto: Geldersarchief, Fotocollectie voormalig gemeentearchief Arnhem)

Iconostase 2020 (Foto: kerkfotografie.nl)

error: Content is protected.