Parochie Moeder Gods Bescherming

parochieberichten en mededelingen

Paasbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2022

Aan de Eerbiedwaardige Geestelijken, God-liefhebbende Monniken en Vrome Gelovigen, Kinderen van het Bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa Dierbaren in Christus, Vaders, Broeders en Zusters: Christus is opgestaan. Waarlijk, Hij is opgestaan! Dierbaren in de Heer, God die barmhartig en goedertieren is, heeft ons in deze zware dagen opnieuw dat heilige ...
Verder Lezen

De wonderdoende Kursk icoon van de Moeder Gods in Arnhem

Na een afwezigheid van drie decennia konden onze parochieleden en orthodoxe gelovigen uit de omgeving van Arnhem de wonderdoende Kursk icoon van de Allerheiligste Moeder Gods vereren in onze kerk. Omdat dat het voor niet-orthodoxe christenen Goede Vrijdag was en velen zich op weg begaven voor een korte vakantie, waren ...
Verder Lezen
/ parochiebericht

Bezoek van de wonderdoende Kursk-Korennaya icoon

De wonderdoende icoon van de Allerheiligste Moeder Gods maakt haar reis door ons bisdom en zal op vrijdag 15 april Arnhem aandoen. De icoon zal om 17:30 uur in onze kerk aankomen. Wij verzoeken u op tijd in de kerk te zijn om de icoon te verwelkomen. Beschouw de ontvangst ...
Verder Lezen
/ parochiebericht

Een vastentoespraak van bisschop Irenei over de reactie van het bisdom op de situatie in Oekraïne

28 MAART 2022: Mijn zeer eerbiedige en eerbiedwaardige vaders, vrome monniken en gelovigen van het door God beschermde bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa: Terwijl de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zich nu voortzet in een nieuwe droevige maand, met bloed dat de grond blijft besproeien waarop onze heiligen hebben gelopen en ...
Verder Lezen

Zalving tijdens de Grote Vasten met bisschop Alexander van Vevey

Het goddelijk mysterie van de Algemene Zalving wordt één keer per jaar bediend in het leven van de orthodoxe christen, tijdens de Grote en Heilige Veertigdagentijd, voorafgaand aan Pascha. Deze speciale dienst is een aanpassing van de ritus van het zaligmakende gebed die anders wordt toegediend aan het ziekbed van ...
Verder Lezen
/ parochiebericht

Verklaring van de Europese bisschoppen van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland over de situatie in Oost-Oekraïne

Wij, de bisschoppen van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland in Europa, volgen met droefheid en diepe bezorgdheid de gebeurtenissen die zich in Oost-Oekraïne afspelen. Wapengeweld in conflicten tussen volkeren veroorzaakt altijd groot lijden onder onschuldigen - vooral kinderen en ouderen - en brengt verdeeldheid, eenzijdigheid en vijandschap met ...
Verder Lezen

Gebeden voor de verzoening van hen die in conflict zijn

In aanvulling op het 'Gebed voor Oekraïne', dat door de Priesters van het Bisdom op de daarvoor bestemde plaats in de Goddelijke Liturgie wordt ingevoegd, heeft de Bisschop alle gelovigen opgeroepen om te bidden voor vrede tussen hen die in conflict zijn. De volgende gebeden zijn voor dit doel gezegend: ...
Verder Lezen

Aankondiging bezoek van de wonderbaarlijke Kursk-icoon

Met grote vreugde kondigen wij het bezoekschema aan van de wonderbaarlijke icoon van de Theotokos uit Kursk: de heiligste icoon van de Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland. De icoon zal ons bisdom bezoeken tijdens de Grote Vasten en voor een korte periode direct na Pascha. Hieronder vindt u het schema ...
Verder Lezen

Kerstboodschap van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2021

Aan de Zeer Eerwaarde Paters, Vrome Monniken, en Geliefde Gelovigen van het Bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa: Christus is geboren! Loof Hem! "Onze Verlosser, geliefden, is vandaag geboren: laten we blij zijn. Want er is geen plaats voor droefheid, wanneer wij de geboortedag van het leven vieren, die de angst ...
Verder Lezen

Op het feest van Pokrov brengt bisschop Irenei zijn eerste aartsherderlijk bezoek aan de teruggekeerde Pokrovparochie in Arnhem, Nederland

(1/14 oktober 2021) Op het Feest van de Beschermende Sluier van de Moeder Gods (Pokrov) bracht Zijne Genade Bisschop Irenei van Londen en West-Europa een aartspastoraal bezoek aan de Pokrov Parochie in Arnhem, Nederland. Dit jaar markeerde de viering van het altaarfeest van de parochie het eerste hiërarchische bezoek sinds ...
Verder Lezen
/ parochiebericht
error: Content is protected.