Parochie Moeder Gods Bescherming

parochieberichten en mededelingen

Bisschoppelijke dienst en lezerwijding van 19 november 2022

De diensten op 18 en 19 november 2022 hadden een bijzonder karakter in verband met de aanwezigheid van Zijne Excellentie Bisschop Alexander van Vevey, vicaris van ons bisdom. Op vrijdag 18 november heeft onze starosta Bisschop Alexander van vliegveld Schiphol afgehaald. Voor Zijne Excellentie is dit het tweede bezoek dit ...
/ parochiebericht

Kerstbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2022.

Aan de Zeer Eerwaarde Geestelijkheid, Vrome Kloosterlingen en Godvrezende Kudde van het Bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa. Christus is geboren! Verheerlijk Hem! De machtige en barmhartige Heer trekt ons opnieuw, mijn geliefde broeders, in het grote mysterie van hoop dat zijn geboorte in het vlees is - de incarnatie van ...

Kerstbrief van Johannes de Wonderdoener aan de Kudde van het Europese Bisdom, 1956.

De volgende Kerstbrief werd uitgegeven door Johannes (Maximovitch) de Wonderdoener, toen hij regerend bisschop van ons bisdom was, in het jaar 1956. Nu we het Grote Feest in het huidige jaar 2022/2023 naderen, wordt het aangeboden in het oorspronkelijke Russisch en in een vertaling van de huidige bisschop, Irenei van ...

Resolutietekst van de Pastorale Conferentie van de Clerus van het Bisdom Groot-Brittannië en West-Europa

Bij de afsluiting van de Diocesane Pastorale Conferentie, die plaatsvond van 24-26 november 2022 in Londen, hebben de geestelijken van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa de volgende resolutie uitgebracht: Resolutie van de Geestelijken Pastorale Conferentie van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa, 13 / 26 november 2022 Wij, de geestelijken en ...

Brief van de Raad van Bisschoppen van de Russisch-Orthodoxe Kerk buiten Rusland

New York, 24 september 2022. Brief van de Raad van Bisschoppen van de Russisch-Orthodoxe Kerk buiten Rusland. Aan de Pastors, Kloosterlingen en de Vrome Kinderen van de Kerk in het Buitenland: Geliefde broeders en zusters! Wij, de Hiërarchen van de Russisch-Orthodoxe Kerk Buiten Rusland, die aan de vooravond van het ...

Brief van bisschop Irenei aan de geestelijken en gelovigen van het bisdom over de verkiezing van de nieuwe eerste hiërarch van de Kerk in het Buitenland

Aan de eerbiedwaardige geestelijken, Godlievende kloosterlingen en vrome gelovigen, Kinderen van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa Geachte in Christus, Vaders, Broeders en Zusters: Ik groet de gelovigen van ons door God beschermde bisdom met het verheugende nieuws dat onze Kerk in het Buitenland nu een nieuwe Eerste Hiërarch heeft: Zijne ...

Pastorale brief van de Europese Bisschoppenconferentie van de Kerk in het Buitenland

Aan de Zeer Eerwaarde Paters, Vrome Monniken en Godvrezende Gelovigen van de Kerk in het Buitenland in Europa: Wij, de aartspredikanten van de Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland, belast met de zorg voor hun twee bisdommen in Europa, begroeten u, onze trouwe kudde, met de zegen van de Almachtige God ...

De Eerste Hiërarch van de Buitenlandse Kerk, Metropoliet Hilarion, is overgegaan naar de Heer

MAANDAG 3/16 MEI 2022: Maandagmiddag om ongeveer 14.00 uur in New York (20.00 uur in Europa) is de geliefde Aartspastor en Primaat van onze Kerk in het Buitenland, Zijne Eminentie Metropoliet Hilarion van Amerika en New York, na een lange ziekte vredig ingeslapen in de Heer. Eeuwige gedachtenis! Christus is ...

Paasbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2022

Aan de Eerbiedwaardige Geestelijken, God-liefhebbende Monniken en Vrome Gelovigen, Kinderen van het Bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa Dierbaren in Christus, Vaders, Broeders en Zusters: Christus is opgestaan. Waarlijk, Hij is opgestaan! Dierbaren in de Heer, God die barmhartig en goedertieren is, heeft ons in deze zware dagen opnieuw dat heilige ...

De wonderdoende Kursk icoon van de Moeder Gods in Arnhem

Na een afwezigheid van drie decennia konden onze parochieleden en orthodoxe gelovigen uit de omgeving van Arnhem de wonderdoende Kursk icoon van de Allerheiligste Moeder Gods vereren in onze kerk. Omdat dat het voor niet-orthodoxe christenen Goede Vrijdag was en velen zich op weg begaven voor een korte vakantie, waren ...
/ parochiebericht
error: Content is protected.