Parochie Moeder Gods Bescherming

parochieberichten en mededelingen

Preek op de feestdag van de Beschermende Sluier van de Moeder Gods door bisschop Irenei van Londen en West-Europa

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest! Beste broeders en zusters! Onze Lieve Vrouwe is onze hemelse patrones. Dit is de luide boodschap van het feest van vandaag en de vreugde van onze huidige viering. Zij, die door goddelijke barmhartigheid de moeder van Christus werd, ...
Verder Lezen

Russische vluchtelingen en het Jonge Vrouwen Gilde

Begin maart van dit jaar publiceerden wij een artikel naar aanleiding van ons 65-jarig jubileum. Daarin haalden wij de bewoners van Annastraat 1 te Oosterbeek aan. In het vluchtelingentehuis kregen zij bezoek zowel van priesters als van bisschop Anthony (Bartoschevitch) van Genève. Mitropoliet Philaret uit New York heeft in 1965 ...
Verder Lezen
/ historie, parochiebericht

Preek voor de feestdag van de Heilige Koninklijke Martelaren door bisschop Irenei van Londen en West-Europa

“De beschimpingen van een atheïstische wereldbeschouwing zijn nooit in staat om het geloof te verdrijven uit de harten van hen die de waarheid kennen”: Preek voor de feestdag van de Heilige Koninklijke Martelaren door bisschop Irenei van Londen en West-Europa. De volgende preek werd gepreekt in de Diocesane Kathedraal in ...
Verder Lezen

Paschal Epistle of Bishop Irenei of London and Western Europe, 2021

To the Venerable Clergy, God-Loving Monastics and Venerable Faithful, Children of the Diocese of Great Britain and Western Europe Dear in Christ, Fathers, Brothers and Sisters! Christ is risen! Truly, He is risen! With profound gratitude before Almighty God, we have reached the day for which every Christian heart longs: ...
Verder Lezen

Parochie 7 januari 1956 – 7 januari 2021

Dit jaar herdenken wij het 65-jarig bestaan van onze bescheiden parochie waar op 7 januari 1956 de eerste liturgie is gevierd. In de loop van 2020 werd duidelijk, dat de Covid-19 pandemie beperkingen met zich meebracht wat betreft bijeenkomsten van groepen kerkgangers. Voorlopig hopen wij deze mijlpaal te vieren tijdens ...
Verder Lezen
/ parochiebericht

Voltooiing renovatie altaar en iconostase

We zijn trots op ons gerenoveerd kerkinterieur! Het heeft iets langer geduurd dan gepland maar we hebben dan ook meer gedaan dan we oorspronkelijk bedacht hebben. Voorjaar 2020, na de start van de covid-19 pandemie werd al snel duidelijk dat kerkdiensten zouden komen te vervallen. We besloten dat we nu ...
Verder Lezen
/ parochiebericht

Een gezegend Nieuwjaar en Zalig Kerstfeest!

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ ! Geliefde broeders en zusters in Christus, Een gezegend Nieuwjaar en Zalig Kerstfeest ! De renovatie is op een paar kleine details achter de rug en wij kijken vooruit en hopen binnenkort weer ons kerkelijk leven in het nieuwe jaar 2021 op gang te brengen. Vijfenzestig jaar ...
Verder Lezen
/ parochiebericht

Nativity Epistle of Bishop Irenei of London and Western Europe, 2020

To the Very Reverend and Reverend Fathers, Pious Monastics, and Beloved Faithful of the Diocese of Great Britain and Western Europe Christ is born! Glorify Him! This year we have known many blessings, as we always do as the children of a loving God; but our struggling world has also ...
Verder Lezen

Parochie Moeder Gods Bescherming in Arnhem

Na een periode van gesloten kerken door het corona-virus, zijn er weer kerkdiensten gehouden in onze parochie in Arnhem, uiteraard rekening houdend met de geldende corona-maatregelen. Per 22 Juli 2020 zijn wij weer teruggekeerd naar de canonieke Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland (onder metropoliet Hilarion te New York) en ...
Verder Lezen
/ parochiebericht

The Feast of the Protection of the Theotokos, Altar Feast of the Arnhem Parish, is Marked in the Netherlands

(bron: https://orthodox-europe.org/content/arnhem-pokrov-feast) The Feast of the Protection of the Theotokos, Altar Feast of the Arnhem Parish, is Marked in the Netherlands. 1 / 14 OCTOBER 2020: On the Feast of the Protection of the Mother of God, Archpriest Stefan Weerts, Rector of the Holy Resurrection Parish in Brussels, Belgium, served ...
Verder Lezen
/ parochiebericht
Aan het laden...
error: Content is protected.