Parochie Moeder Gods Bescherming

Kiots voor onze feestdag-iconen

Een oude wens gaat in vervulling. Op initiatief van een parochiaan is contact gemaakt met Werkplaats De Helling in Arnhem en een maatschappelijk project gestart. Paul van der Woude werkt onder het toeziend oog van Alexander Lienhart aan een zestal kiots. Een selectie van oude en kwetsbare iconen krijgen een eigen maatwerk kiot. Hierbij is de creatieve vrijheid aan de ambachtslieden gegeven zodat de afwerking van ieder kiot uniek wordt. Binnenkort zal de eerste gereed zijn en gepresenteerd worden in de kerk.

Werkplaats De Helling is al 45 jaar een ambachtelijke werkplaats voor hobbyisten, vakmensen en kunstenaars en geeft daarnaast ook vele cursussen. De Helling is een vrijwilligersorganisatie met ruim honderd mensen die zich inzetten om de werkplaatsen draaiende te houden als docent, werkplaatsmeester, projectmedewerker enz. Een deel van de vrijwilligers werkt mee aan de grote en kleinere projecten die voor maatschappelijke organisaties worden uitvoeren.

Heeft u een suggestie of wilt u een bijdrage leveren?
Onlangs is een groot icoon van de Heilige Ioan bisschop van Shanghai Brussel en San Francisco, oprichter van onze Arnhemse parochie, geschonken ter verering en geplaatst op de iconostase.
Wij waarderen deze initiatieven en ondersteunen dit graag. Heeft u een suggestie ter verrijking van onze kerk, dan nodigen wij u uit dit te bespreken met de parochieraad. Wij zullen u ondersteunen en adviseren waar het nodig is en helpen met de verder uitwerking.
Wij hebben ook een aantal eigen wensen, zoals de aanschaf van enkele liturgische voorwerpen. Het grootste project in voorbereiding betreft het plaatsen van een grafmonument op onze orthodoxe begraafplaats in Oosterbeek. Uw hulp in tijd voor het organiseren of een financiële bijdrage is van harte welkom.

error: Content is protected.