Parochie Moeder Gods Bescherming

Ukaz van het Bisdom Groot-Brittannië en West-Europa

Vertaling volgt onder de afbeelding van de brief.


Vertaling 

IRENEI
De bisschop van Londen en West-Europa

Decreet nr. 31E/2020
van het bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa

Aan de heer Michael Michailovitch Rosanow, Starosta, samen met de Parochievergadering, het parochiebestuur en de gelovigen van de Parochie van de Bescherming van de Moeder van God, Arnhem, Nederland

ONTVANGEN HEBBENDE het verzoek van de Parochie, via haar verzoekschrift van 1/14 april 2020, en te zijner tijd bevestigd door een vereiste stemming van de Parochievergadering op 14/27 juni 2020, volgens haar Parochiestatuten, om ontvangen te worden als Parochie van het Bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa van de Russisch Orthodoxe Kerk Buiten Rusland (ROCOR / Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland, red.), en na te hebben vastgesteld dat er geen enkele canonieke of praktische aangelegenheid is die de vervulling van dit Goddelijk verzoek onmogelijk zou maken,

IS HIERBIJ BESLOTEN dat:

(1) De Parochie van de Bescherming van de Moeder van Gods (Parochie Moeder Gods Bescherming) in Arnhem, Nederland, wordt hierbij aanvaard in het Bisdom Groot-Brittannië en West-Europa van de Russisch Orthodoxe Kerk buiten Rusland;

(2) Voortaan zal de naam van de Regerende Bisschop van het Bisdom van Groot Brittannië en West-Europa worden herdacht bij alle Goddelijke Diensten van de Parochie, ingevoegd in de volgorde van de gedachtenissen (d.w.z. na de naam van de Eerste Hiërarch), volgens de gebruikelijke ROCOR-praktijk;

(3) De parochie staat hierbij onder de geestelijke bescherming en het canonieke ouderschap van het bisdom als integraal onderdeel van de Russisch-Orthodoxe Kerk buiten Rusland, bestuurd door de Heilige Canons van de Orthodoxe Kerk en statutaire documenten van de Russisch Orthodoxe Kerk buiten Rusland en van het bisdom, zoals geïnterpreteerd en uitgevoerd door de Heilige Bisschoppensynode van de Russisch Orthodoxe Kerk buiten Rusland en de Regerende Bisschop van het bisdom;

(4) De directe liturgische en pastorale zorg van de parochie wordt in eerste instantie toevertrouwd aan de eerwaarde aartspriester Stefan Weerts, aan wie wij uit onze gedeelde liefde voor de gelovigen van Arnhem Gods zegen geven voor deze uitbreiding van zijn priesterlijke arbeid, en die wij belasten met de eerste bezoeken aan de parochie om de kerkdiensten te vieren en de concrete kerkelijke noden en aspiraties van de gemeenschap vast te stellen, zodat te zijner tijd andere geestelijken door de diocesane hiërarchie op de normale manier in de parochie kunnen worden aangesteld; en

(5) Zo spoedig mogelijk moet het eerste bezoek van de regerende bisschop aan de parochie worden geregeld, zodat hij de gelovigen persoonlijk kan begroeten met de omarming van de Kerk en hen met vreugde in het bisdom kan verwelkomen.

Waarbij dit Decreet is uitgevaardigd.

(ondertekend) + Bisschop Irenei

Bisschop Irenei van Londen en West-Europa

9 / 22 juli 2020

error: Content is protected.