Parochie Moeder Gods Bescherming

Onze parochie is opgenomen in het Bisdom Groot-Brittannië en West-Europa

9 / 22 JULI 2020 (bron: https://orthodox-europe.org/content/arnhem-parish-reception)

Met veel genoegen en dankbaarheid voor God heeft Zijne Genade Bisschop Irenei van Londen en West-Europa vandaag de ontvangst in ons bisdom van de Parochie van de Bescherming van de Theotokos (Parochie Moeder Gods Bescherming, red.) in Arnhem bevestigd.

Na een lange periode van gesprekken tussen de parochie en onze diocesane hiërarchie, die uitmondden in een speciale bijeenkomst van de parochie en een statutaire stemming om zich te conformeren aan de normale procedures in dergelijke zaken, heeft de parochie – die al enige tijd buiten de canonieke verbanden van de Kerk was gestrand – haar overweldigende wens geuit om terug te keren naar het bisdom, dat haar met open armen heeft ontvangen.

Vladyka Irenei schreef de parochie op de dag van de formele ontvangst in het bisdom: “Er zijn maar weinig vreugden groter dan wanneer de eenheid, eenmaal verbroken door de uitingen van de zonde die ons allen treffen, wordt hersteld door de nederigheid, de liefde, het berouw en het gebed waartoe God ieder van ons roept. Daarin zien we een van Gods grootste wonderen: dat waar wij als zijn kinderen vaak onenigheid zaaien, Hij toch vrede kan scheppen; waar we in onze breekbaarheid als zondige schepsels vaak de banden verbreken die ons samenbrengen, kan Hij toch eenheid scheppen. Eer aan deze genade van onze menslievende God! Het is met deze vreugde in mijn hart dat ik u welkom heet in de geestelijke kudde van het bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa van onze Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland. Wij heten u met open armen en harten welkom!”

De Arnhemse Parochie van de Bescherming van de Theotokos werd in 1956 opgericht als een parochie binnen ons bisdom, in de periode dat de heilige Johannes de Wonderdoener onze Regerende Bisschop was. Rond het jaar 2000, met de geestelijke uitdagingen van de route naar de door God geïnspireerde hereniging van de volledige broederlijke eenheid tussen de ROCOR en het Moskouse Patriarchaat die al aan de oppervlakte begon te komen, scheidde de parochie zich helaas van haar moeder Bisdom. Maar God, die geduldig en barmhartig is, voedt vrome en warme harten onder de gelovigen, die te zijner tijd hun verlangen om terug te keren hebben geuit.

De parochie, die al enige tijd zonder priester is, is door bisschop Irenei geplaatst onder de pastorale zorg van aartspriester Stefan Weerts, rector van de Parochie van de Verrijzenis van Christus in Brussel, België, totdat een permanente geestelijke voorziening voor de parochie door de bisschop samen met de parochianen kan worden opgezet.

Ter afsluiting van zijn aanmoediging aan de parochie bij de aanvaarding ervan, schreef Zijne Genade: “Mijn lieve broeders en zusters van Arnhem: Moge de Heer onze God u rijkelijk zegenen. Moge Zijn genade u overspoelen en versterken in deze periode van beproeving. Moge de Heilige Geest u zekerheid en troost geven in de wetenschap dat we in de omarming van de Kerk gesterkt zijn tegen elk kwaad, elke verleiding en elke beproeving. U bent in onze gebeden, nu verenigd met onze liturgische offergaven elke dag en met de liefde van uw nieuwe broeders in dit door God behoede bisdom.”

error: Content is protected.