Parochie Moeder Gods Bescherming

Corona-virus COVID-19

Beste parochianen en vrienden van onze parochie,

Wij worden dagelijks geconfronteerd met informatie over de corona virus-covid19 en richtlijnen van plaatselijke en landelijke overheid. Wij zullen de nodige maatregelen nemen ter bescherming van ons allen.

Zodra het mogelijk en toegestaan is, zullen wij een nieuwe dienstenrooster publiceren en waar mogelijk u persoonlijk hiervan in kennis stellen.

Laten we bidden tot Moeder Gods om ons allen door deze uitzonderlijke periode te loodsen, te helpen en te beschermen.

De Kerkenraad wenst u veel sterkte gedurende de vastentijd en bidden om Gods genade en hulp om in deze ongewone omstandigheden onze dagelijkse bezigheden voort te zetten en gezond te blijven.

De Kerkenraad

error: Content is protected.