Parochie Moeder Gods Bescherming

Kerstbrief van Johannes de Wonderdoener aan de Kudde van het Europese Bisdom, 1956.

De volgende Kerstbrief werd uitgegeven door Johannes (Maximovitch) de Wonderdoener, toen hij regerend bisschop van ons bisdom was, in het jaar 1956. Nu we het Grote Feest in het huidige jaar 2022/2023 naderen, wordt het aangeboden in het oorspronkelijke Russisch en in een vertaling van de huidige bisschop, Irenei van Londen en West-Europa, tot geestelijk welzijn van de gelovigen.

Laat de hemel blij zijn en de aarde zich verheugen. Onze God is geboren uit de Maagdelijke Maagd.”

De Zoon van God is naar de aarde gekomen. De Schepper is naar zijn schepping gekomen en heeft zich gevestigd in een schamele grot.

Hij zoekt rijkdom noch glorie, maar legt zich neer in een kribbe tussen twee dieren. Hij brengt geen materiële rijkdom naar de aarde, maar schenkt hemelse eeuwige schatten.

Hij is geboren, niet in een grote stad gevuld met de ijdelheid van het leven, maar op die plaats waar de mensen meer aandacht hadden voor de Wijsheid van God, die zich in zijn schepping openbaarde, en de stem van God sterker voelden in hun hart en geweten.

De Zoon van God is mens geworden om de in zonde gevallen mens van de dood te redden en hem met God te verenigen. Het Pasgeboren Kind neemt iedereen aan: rijk en arm, wijs en dom; arme herders en edele koningen.

Maar niet velen kwamen tot Hem, en nog minder bleven bij Hem na Zijn geboorte. De meesten wilden hun gewone zaken en hun vertrouwde manier van leven niet opgeven, terwijl anderen, zoals Herodes, zelfs probeerden het Kind te doden, bang om de aardse goederen die zij bezaten te verliezen.

Wat zou er gebeuren als de Zoon van God nu opnieuw op aarde zou komen – als Hij niet zou komen als Rechter van de wereld, zoals Hij inderdaad opnieuw zal komen, maar opnieuw als een nederig Kind?

Zouden de huidige heersers van deze wereld Hem aanbidden?

Zouden de massa’s gaan kijken naar degene die in de kribbe ligt?

Zouden zij die de goede dingen van dit leven proeven, bereid zijn die achter te laten omwille van de waarheid die Hij spreekt?

De sterren die schenen in die nacht van Bethlehem staan nu boven ons. Kunnen wij bij hen blijven voor wie aardse voorspoed en geluk het meest waardevol zijn? Nee, laten we de Wijzen volgen, laten we ons met de herders haasten om ons neer te buigen voor het Christuskind, met als geschenk het verlangen om te leven naar zijn goddelijke wil; en samen met de engelen zullen we zingen: “Eer aan God in den hoge”. Omwille van ons is dit Jonge Kind geboren, de pre-Eeuwige God!

Christus is geboren!

Geboorte van Christus, 1956.

error: Content is protected.