Parochie Moeder Gods Bescherming

De Eerste Hiërarch van de Buitenlandse Kerk, Metropoliet Hilarion, is overgegaan naar de Heer

MAANDAG 3/16 MEI 2022: Maandagmiddag om ongeveer 14.00 uur in New York (20.00 uur in Europa) is de geliefde Aartspastor en Primaat van onze Kerk in het Buitenland, Zijne Eminentie Metropoliet Hilarion van Amerika en New York, na een lange ziekte vredig ingeslapen in de Heer.

Eeuwige gedachtenis! Christus is verrezen!

De volgende korte mededeling is uitgegeven door de Heilige Bisschoppensynode:

NEW YORK: 16 mei 2022
Zijne Eminentie metropoliet HILARION van Oost-Amerika en New York, eerste hiërarch van de Russische Kerk in het buitenland, berust in de Heer.

Vandaag, 16 mei 2022, de feestdag van de heilige Theodosius van de Grotten van Kievan, om twee uur New Yorkse tijd, is Zijne Eminentie metropoliet Hilarion van Oost-Amerika en New York, eerste hiërarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk buiten Rusland, na een langdurig ziekbed in een ziekenhuis in New York in de Heer ontslapen.

Zijne Excellentie bisschop Nicholas van Manhattan, vicaris van het Oost-Amerikaans bisdom, sprak de “Canon van de smeekbede bij het scheiden van de ziel” uit. Zijne Excellentie werd bijgestaan door aartspriester Serafim Gan en Hierodeacon Panteleimon (Jigalin). Een pannikhida zal vanavond om 19.30 uur worden uitgevoerd in de Synodale Kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw “van het Teken” in New York.

Moge God het Koninkrijk der Hemelen schenken aan onze Meester en Vader, de Eminente Metropolitan Hilarion!

Verdere aankondigingen vindt u op de website van:
Bisschoppensynode van de Russisch Orthode Kerk in het Buitenland
Bisdom Groot-Brittanië en West-Europa

error: Content is protected.