Parochie Moeder Gods Bescherming

Pinksteren 2017

’s Morgens, 3 juni, herdenkingszaterdag, herdachten wij alle ontslapen orthodoxe Christenen. Twee keer werden in deze dienst opgenoemd de metropolieten van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland, haar bisschoppen en priesters die aan onze Arnhemse parochie verbonden waren, benevens de kerkvoogden, weldoeners, donateurs van onze kerk Moeder Gods Bescherming, die door hun inspanningen en gebeden onze parochie mede tot stand hebben gebracht.

Na de herdenkingsdienst werd in de tuin een korte trapeza ter ere van hen gehouden, verzorgd door de zusterschap. Tegelijkertijd stond in het kader van de ”Open Dag”, op uitnodiging van de Kerkenraad, de deur open voor buurtgenoten, die het gebouw en het interieur van de kerk na de renovatie wilden bekijken.

Dezelfde dag ’s avonds celebreerden wij een feestelijke Vigilie, en de volgende dag een Goddelijke Liturgie. Er waren veel biechtelingen en communicanten. Aansluitend de vespers met knielgebeden. Deze dag vond eveneens plaats een rite van toetreding tot de orthodoxie van een gezin, wonend vlak over de grens in Duitland, oorspronkelijk Lutheraans, door het ontvangen van het Sacrament van berouw en het oliesel. Na de kerkdiensten volgde de traditionele feestelijke trapeza georganiseerd door de inspanningen van de parochiale zusterschap, die zoals altijd plaatsvond in een warme en ongedwongen sfeer.

4 juni, dag van de Heilige Geest, werd het huwelijk gesloten van het voornoemde paar uit Duitsland, dat wederom hartelijk met hun terugkeer in de Orthodoxe Kerk werd gefeliciteerd door aartspriester Andrei Rybin, de starosta M.M. Rosanow en andere parochieleden, die bij de echtvereniging aanwezig waren..

Onze rector heeft tijdens zijn verblijf op verzoek van parochieleden een reeks ambtshandelingen verricht in Arnhem en ook in Emmerich (Duitsland).

De Kerkenraad

error: Content is protected.