Parochie Moeder Gods Bescherming

schoonmaak kerk op 27 mei 2017

Beste broeders en zusters,

De renovatie van ons kerkgebouw nadert zijn voltooiing. Om het Pinksterfeest in een schone omgeving te kunnen vieren, vragen wij uw hulp bij het schoonmaken van de ruimten en wel op zaterdag, 27 mei 2017 vanaf 10.00 uur.

Mocht u verhinderd zijn, maar in de week vóór Pinksteren een ochtend of middag beschikbaar te zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden aan onze starosta. De keuken kunnen wij pas schoonmaken na het vertrek van de werklieden, omdat zij deze ruimte gebruiken voor koffiepauze en lunch.

Uw hulp en inzet zijn zeer welkom !
De Kerkenraad

error: Content is protected.