Parochie Moeder Gods Bescherming

Nieuwe priesters zijn aangewezen voor parochies in Arnhem, Amsterdam en Luxemburg

Met grote vreugde kondigt het bisdom de benoeming aan van twee nieuwe Priesters in het bisdom, die zullen dienen in parochies in Nederland en het Groothertogdom Luxemburg.

Priester Aleksej Lisenkow wordt binnenkort Priester van de zusterparochies Pokrov in Arnhem en Maria van Egypte in Amsterdam, beide in Nederland, waar hij en zijn matushka al verschillende bezoeken hebben afgelegd en de parochianen van deze plaatsen hebben leren kennen.

Aartspriester Ioann Grigoriță zal na de Paastijd in Luxemburg aankomen, nadat hij de parochie al tijdens de Grote Vasten heeft bezocht samen met Zijne Genade Bisschop Irenei van Londen en West-Europa, waar hij aanvankelijk samen met de rector van de parochie, priester George Machtalère, de grote en zeer actieve parochie van de Heilige Apostelen zal dienen.

Beide geestelijken arriveren met hun matushka en kinderen, om in hun nieuwe plaatsen van dienst geïnstalleerd te worden. Alle geestelijken en gelovigen van het bisdom verwelkomen hen met grote vreugde!

error: Content is protected.