Parochie Moeder Gods Bescherming

Het feest van de Bescherming van de Moeder Gods wordt vreugdevol gevierd in de Nederlandse parochie van Arnhem

1 / 14 OKTOBER 2023: Op het feest van de bescherming van de Moeder Gods (Pokrov) vierde de parochie in Arnhem haar altaarfeest.

Naast de plaatselijke geestelijke, priester Aleksej Lisenkow, waren aartspriester Stefan Weerts, die de parochie in de loop van haar geschiedenis lang gediend en verzorgd heeft, en aartspriester Emilian Pochinok, geestelijke van de kathedraal van Genève, naar de parochie gekomen om de gelukwensen en zegeningen over te brengen van de diocesane bisschop, die op de feestdag in Zürich was.

De kerkdiensten werden plechtig opgeluisterd door de verzamelde geestelijken en gelovigen uit Arnhem en omgeving. Aan het einde van de liturgie werd een kruisprocessie gehouden en in de parochiezaal vond een banket plaats waarbij de vreugde van het feest onder allen werd gedeeld.

error: Content is protected.