Parochie Moeder Gods Bescherming

De wonderdoende Kursk icoon van de Moeder Gods in Arnhem

Na een afwezigheid van drie decennia konden onze parochieleden en orthodoxe gelovigen uit de omgeving van Arnhem de wonderdoende Kursk icoon van de Allerheiligste Moeder Gods vereren in onze kerk.

Omdat dat het voor niet-orthodoxe christenen Goede Vrijdag was en velen zich op weg begaven voor een korte vakantie, waren wij gespannen of de Kursk icoon, haar begeleiders en vader Stefan op tijd in Arnhem zouden arriveren. ’s Ochtends kregen wij een bericht, dat de icoon vanuit Amsterdam (Aalsmeer) eerst nog Rotterdam zou aandoen.

Onze bescheiden kerk begon bijtijds zich te vullen met eigen parochianen en andere gelovigen, waaronder Oekrainers en hun Nederlandse begeleiders. Doordat de Kursk icoon eerder arriveerde dan verwacht, konden de aanwezigen ruim tijd nemen om Moeder Gods te vereren en te bidden.

Na het zingen van de akatist begeleidden de aanwezigen de icoon en haar begeleiders naar buiten waar zij in de auto stapten om richting Brussel te rijden voor het volgende bezoek van de icoon.

Korte fotoreportage, deze wordt later aangevuld.

Hieronder het verslag dat is overgenomen van de website van het bisdom.

Het Vastenbezoek van de Icoon van Kursk aan het Bisdom wordt afgesloten met diensten in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Brussel.

19 Apr, 2022 | W. European News and Events

In de dagen voor Palmzondag werd het maandenlange bezoek van de prachtige icoon van de Kursk-wortel aan het bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa afgesloten met bezoeken aan parochies in Amsterdam, Arnhem en Rotterdam in Nederland, en de Gedachteniskerk van Sint Job in Brussel. Deze bezoeken vormen het sluitstuk van vier weken reizen, waarin de heilige icoon werd gebracht naar de gelovigen in Londen, Liverpool, Norwich, Cheltenham, St Leonards, Telford, Mettingham, Colchester en Oxford (in Engeland); Cardiff en Llanelli (Wales); Montecarlo (Monaco); Cannes, Nice, Menton, Lyon, Meudon en Parijs (Frankrijk); Luxemburg; Sanremo en Florence (Italië); en de Verrijzenis Parochie in Brussel (België).

Tijdens de laatste dagen van het bezoek van de icoon aan het bisdom in de Grote Veertigdagentijd, werd de icoon naar verschillende parochies in de Benelux gebracht, waaronder de parochie van de H. Maria van Egypte in Amsterdam en onze parochie van de Bescherming van de Moeder Gods (Pokrov) in Arnhem, evenals de parochie van het MP Bisdom Den Haag en Nederland in Rotterdam. Bij al deze bezoeken werd de wonderdoende icoon vergezeld door aartspriester Stefan Weerts, die de icoon reeds in zijn eigen parochie van de Verrijzenis van Christus in Brussel had verwelkomd, en die vervolgens de heilige gehoorzaamheid droeg om de heilige icoon naar de gelovigen in deze andere streken te brengen, zodat niemand verstoken bleef van de troost van de aanwezigheid van de Theotokos in deze, haar meest vereerde beeltenis. Fr. Stefan werd in de verschillende parochies opgewacht door hun plaatselijke geestelijken, waaronder, in Rotterdam, Zijne Eminentie Aartsbisschop Elisey van Den Haag en Nederland, die met enthousiasme zijn eigen kudde meebracht om ook te bidden voor de vertroostingen van Gods Moeder.

Na de aanwezigheid van de icoon in de Arnhemse tempel tijdens de Vigilie op de vooravond van Lazaruszaterdag, werd de icoon door Aartsdiaken Dometien (Redko), die de icoon tijdens haar vele reizen door Europa heeft verzorgd, teruggebracht naar Brussel, waar zij werd vereerd door een groot aantal gelovigen, die gedurende het weekeinde tal van diensten bijwoonden, met als hoogtepunt de Vigilie en de Goddelijke Liturgie van de zondag van de intocht van de Heer in Jeruzalem – de Palmenzondag. De diensten in aanwezigheid van de icoon werden geleid in de historische “Gedachteniskerk” van de heilige Job door aartspriester Leonid Grilikhès en priester Vassili Orékhoff, geestelijken van de parochie, samen met de aartsdiaken, onder begeleiding van prachtige gezangen van het grote koor van de parochie.

Volgens de gewoonte van de Kerk in het buitenland is de icoon van de Kursk-wortel, het belangrijkste heilige voorwerp van onze Kerk, tijdens de Goede Week en Pascha altijd aanwezig in de Synodale Kathedraal in New York; daarom heeft de heilige icoon na de diensten van Palmzondag in Brussel ons diocesaan grondgebied verlaten, om terug te keren naar haar “thuis” in het Synodale hoofdkwartier. Daar zal de icoon worden aanbeden door de gelovigen die haar hebben gemist tijdens haar verblijf in Europa, en zal zij opnieuw aanwezig zijn in de hoofdkathedraal van de Kerk in het Buitenland voor de paasdiensten onder leiding van de eerste hiërarch en de eerste vicaris van het Oost-Amerikaanse bisdom, Zijne Excellentie bisschop Nicholas van Manhattan, die tevens de hoofdverzorger van de icoon is.

De icoon uit Kursk zal echter na Pascha naar ons bisdom terugkeren om haar reis door ons gebied te voltooien, met geplande bezoeken aan Zürich, Bern, Fribourg, Vevey, Genève en Basel.

Allerheiligste Theotokos, red ons!

error: Content is protected.