Parochie Moeder Gods Bescherming

Bezoek van de wonderdoende Kursk-Korennaya icoon

De wonderdoende icoon van de Allerheiligste Moeder Gods maakt haar reis door ons bisdom en zal op vrijdag 15 april Arnhem aandoen.

De icoon zal om 17:30 uur in onze kerk aankomen.
Wij verzoeken u op tijd in de kerk te zijn om de icoon te verwelkomen.

Beschouw de ontvangst als de ontmoeting van de Moeder Gods, die ons zegent met het bezoek van haar icoon, waardoor de gelovigen getroost en genezen worden sinds zij in 1259 tussen de eiken van Koersk werd ontdekt.

Na de verwelkoming van de icoon, zullen we een moleben bedienen en de akathist zingen voor de Moeder van God, ter ere van de Kursk-Korennaya icoon. We kijken ernaar uit om de gelovigen uit verschillende parochies en gemeenschappen uit de regio te verwelkomen om deel te nemen aan dit gebed.

On-line materialen en diensten voor de Kursk-Korennaya Icoon zijn gepubliceerd door het Bisdom, vooruitlopend op het bezoek van de Icoon.

In voorbereiding op de komst naar ons bisdom van de wonderbaarlijke icoon van de Theotokos uit Kursk-Korennaya volgende maand, heeft het bisdom een collectie online materiaal over de kostbare icoon samengesteld en geproduceerd. Dit omvat een geschiedenis van de icoon en haar plaats in het erfgoed en leven van de Kerk in het Buitenland; richtlijnen voor de voorbereiding van het bezoek van de icoon aan uw parochie of huis; en ook de volledige teksten van het Moleben en de Akathist voor de Kursk-Korennaya icoon, zoals die voor haar gezongen worden tijdens haar verschillende parochiebezoeken. Al deze materialen zijn beschikbaar in het Russisch / Kerkslavisch, Engels en Frans.

Allerheiligste Moeder van God, behoede ons!

– Geschiedenis van de Kursk-Korennaya icoon en haar plaats in de ROCOR
– Moleben voor de Kursk-Korennaya icoon
– Akathist voor de Kursk-Korennaya icoon

Lees meer hierover op de website van het bisdom.

error: Content is protected.