Parochie Moeder Gods Bescherming

Wat betekent Kyriopascha

Dit jaar vierden wij het feest Maria Boodschap, 7 april volgens de nieuwe kalender / 25 maart volgens de oude kalender, in de oude oosters christelijke traditie een bijzondere dag. In de byzantijnse traditie geldt deze dag als de dag waarop de Schepping is voltooid. Juist op deze dag bracht de aartsengel Gabriël Maria de Boodschap. En tenslotte juist op 25 maart (volgens de hebreeuwse kalender de maand – nisan) is Christus uit de dood herrezen. Christus is op 23 maart gekruisigd (maand nisan).

Het samenvallen van deze twee belangrijke feestdagen komt zeer zelden voor. In de 20ste eeuw was dat in het jaar 1912 en 1991. In 21ste eeuw zullen nog 2 Kyriopascha’s volgen, t.w. in 2075 en 2086. Hierna zal dit in 2159 plaatsvinden.

In het volksbewustzijn van de orthodoxe Grieken wordt de Kyriopascha een bepaalde mystieke verwijzing toegekend naar mogelijke gebeurtenissen van grote betekenis.

1912 was het jaar van de Balkan oorlog (1912 -1913), en een voorbode van de Eerste Wereldoorlog. In Rusland werd het 300 jarig bestaan van het Huis van Romanov gevierd. Twee jaar later brak de Eerste Wereldoorlog uit, die leidde tot de val van de Russische, Oostenrijks -Hongaarse, Ottomaanse en Duitse keizerrijken, gevolgd door revoluties in Europese landen inclusief de Oktoberrevolutie in Rusland. In 1991 viel dit samen met het uiteenvallen van de Sovjetstaat.

Wij als orthodoxe christenen moeten altijd de woorden van onze Verlosser in gedachten houden : “Wees dus waakzaam, want je weet dag noch uur.” (Mat. 25.13).

error: Content is protected.