Parochie Moeder Gods Bescherming

Verklaring van de Europese bisschoppen van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland over de situatie in Oost-Oekraïne

Wij, de bisschoppen van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland in Europa, volgen met droefheid en diepe bezorgdheid de gebeurtenissen die zich in Oost-Oekraïne afspelen. Wapengeweld in conflicten tussen volkeren veroorzaakt altijd groot lijden onder onschuldigen – vooral kinderen en ouderen – en brengt verdeeldheid, eenzijdigheid en vijandschap met zich mee. Onze Kerk verenigt in haar gebed en dienst reeds lang Russen, Oekraïners, Wit-Russen en vertegenwoordigers van vele andere volkeren, onder wie zij haar dienst verricht over de gehele wereld, ongeacht staatsgrenzen of politieke systemen.

Wij zien met diepe waardering de diepgaande geestelijke bijdrage van het Kievse Rijk, later Oekraïne, aan de Orthodoxe Kerk van Christus over de hele wereld. De weg is gebaand door de heiligen, van de gelijkenis van de apostelen, de heilige Vladimir, die Rusland met water doopte, tot de heilige Vladimir (Bogoyavlensky), die zijn bloed vergoot voor de kathedraal van het Ontslapen in Kiev. Met zijn bloed doopte deze heilige martelaar het land opnieuw toen Rusland een periode van atheïsme inging, en verenigde Rusland in zijn hart: hij was achtereenvolgens metropoliet van zowel Moskou als Sint Petersburg, en tenslotte van Kiev. Deze hiërarch, de eersteling in de vergadering van de heilige Nieuwe Martelaren, toont ons door zijn lot een wonderbaarlijke, goddelijke verbondenheid. En in dezelfde periode, toen de kudde van de Russische Kerk over de hele wereld verspreid was, klom Metropoliet Antonius van Kiev en Galicië, geboren in de streek van Novgorod, op tot de kathedra van Charkov en vervolgens van Kiev, en droeg vervolgens de gehoorzaamheid om het hoofd te zijn van de Russische Kerk in het Buitenland.

Het is onmogelijk in te stemmen met het uiterst eenzijdige beeld van de huidige gebeurtenissen dat door westerse informatiebronnen wordt geschetst. De gebeurtenissen zijn, zoals wij weten, veel complexer. Zonder de rol van rechter op ons te durven nemen, maar veeleer onze roeping vervullend als nederige dienaren van de Kerk, bidden wij ernstig voor de verzoening van de menselijke zielen “in het land van de Oekraïne” – voor de “verzachting van de harten”; en tegelijkertijd voor het verlenen van wijsheid aan allen die nu rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het lot van de volkeren in Europa, waaronder zowel de Oekraïne als Rusland, met Wit-Rusland. Wij heffen deze smeekbeden op in een speciaal liturgisch ‘Gebed voor Oekraïne’, ingelast in onze kerkdiensten op dezelfde plaats waar ooit, ja tientallen jaren lang, ons gebed voor de bevrijding van de volkeren uit de atheïstische macht werd gehoord.

We roepen iedereen – machthebbers en gewone burgers – op om aandacht te schenken aan de komende Grote Vasten, en we roepen uit met de woorden van het Evangelie: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen!” (Mattheüs 4,17) , en “Bekeert u, de tijd is nabij!” (Apoc. 22,10), wordt matigheid van ons verlangd, niet alleen in eten en drinken, maar vooral in zondige gedachten en hartstochten. Een oprecht beroep op God zal de wereld redden van broedermoord, en de weg openen naar vreedzame oplossingen voor al onze huidige omstandigheden.

Indachtig de woorden van de Groothertog, de heilige Alexander Nevsky: “God is niet in macht, maar in waarheid!”, roepen wij alle gelovigen op om hun gebeden te intensiveren “voor de vrede van de hele wereld”, voor hen die lijden, en voor de bekering en het heil van de zielen van alle mensen.

Moge God ons allen zegenen en genadig zijn!

München – Londen

22 februari, 2022

+ Mark, Metropoliet van Berlijn en Duitsland
+ Irenei, bisschop van Londen en West-Europa
+ Alexander, bisschop van Vevey
+ Job, bisschop van Stuttgart

error: Content is protected.