Parochie Moeder Gods Bescherming

Parochie Moeder Gods Bescherming in Arnhem

Na een periode van gesloten kerken door het corona-virus, zijn er weer kerkdiensten gehouden in onze parochie in Arnhem, uiteraard rekening houdend met de geldende corona-maatregelen.

Per 22 Juli 2020 zijn wij weer teruggekeerd naar de canonieke Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland (onder metropoliet Hilarion te New York) en opgenomen in het bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa. Bisschop Ireneï heeft aartspriester Stefan Weerts te Brussel gevraagd onze parochie voorlopig onder zijn hoede te nemen.

Een “onschuldige” plafond lekkage heeft geresulteerd in een volledige renovatie van de altaar ruimte en iconostase. Nog niet geheel gereed is deze toch ingezegend op 7 Oktober 2020 door aartspriester Stefan. Hierdoor konden wij ons jaarlijkse parochiefeest vieren met een vigiliedienst op dinsdag 13 oktober en de heilige liturgie op 14 oktober, rekening houdend met het geoorloofde maximale aantal mensen.

Dit was een prachtige dienst, gecelebreerd door vader Stefan en gevolgd door een eenvoudige feestmaaltijd. De preek was voor deze speciale gelegenheid in het Nederlands, omdat vader Stefan 38 jaar geleden zijn priesterloopbaan ook in Arnhem in deze zelfde parochie begonnen was met de boodschap dat dit alles onder Moeder Gods Bescherming plaats vond.

We kijken uit naar de volledige voltooiing van de renovatie, die onze kerk weer een goed aanzien moet geven en ook naar de volgende kerkdiensten, die weer regelmatig gehouden zullen worden, als de corona-maatregelen dat toelaten.

Arnhem 15 Oktober 2020

error: Content is protected.