Parochie Moeder Gods Bescherming

Open dag kerk 3 juni 2017

Open dag Russisch Orthodoxe Kerk

Beste buurtbewoners en overige geïnteresseerden,

Ons is ter ore gekomen dat in de buurt met belangstelling het werk achter het ‘blauwe doek’ wordt gevolgd.

Na een lange voorbereiding zijn wij medio maart gestart met de renovatie en groot onderhoud van ons gebouw. Binnenkort zal het gordijn verdwijnen en is de gevel weer zichtbaar.

In 2016 heeft onze parochie van Moeder Gods Bescherming van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland haar 60-jarig bestaan gevierd. Vanaf de oprichting is onze kerk ook in het pand aan de Amsterdamseweg 96 gevestigd. Gedurende deze periode zijn buurtbewoners vertrokken en anderen in hun plaats gekomen. Dus tijd voor een hernieuwde kennismaking.

U bent van harte welkom op zaterdag 3 juni a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur om het resultaat van dichtbij te bekijken en ook onze kerk van binnen te bezichtigen.

De kerkenraad.

error: Content is protected.