Parochie Moeder Gods Bescherming

Kerst en Theofanie in Arnhem 2018

Onze parochie vierde deze Kerst en Theofanie met de bij ons gebruikelijke diensten: de Koninklijke Uren, Vooravond aan de Geboorte van Christus, Vigilie, en de Goddelijke Liturgieën. Na afloop, traditioneel de gezamenlijke feestelijke trapeza (maaltijd), bereid door de parochianen. De periode tussen Kerst en Theofanie, genaamd svjatki, eindigt met de Vooravond aan Theofanie en is vastenvrij. Streng vasten is alleen op de Vooravond aan de Geboorte van Christus en de Vooravond van Theofanie.

18 januari, na de feestelijke Vigilie volgde de waterwijding. Dit jaar werd dit herhaald na de Goddelijke Liturgie op 19 januari, opdat er voldoende gewijd water zou zijn voor allen om mee te nemen. Dit Heilig Water houden wij in voorraad het gehele jaar, met geloof en gebed nemen het tot ons, besprenkelen hiermee onze woningen en tegelijkertijd de ons omringende leefruimte en ons aardse bestaan.

Op 10 januari vond de Jaarlijkse Algemene Parochievergadering plaats, waar de verantwoording over het boekjaar 2017 werd afgelegd en de begroting voor het nieuwe jaar werd gepresenteerd. Na de vergadering werd een moleben gebeden voor de Kersticoon en voor de icoon van de Heilige Mitropolieten van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland, Anthony, Anastasy, Philaret en Vitaly, door onze kerk gecannoniseerd in juli 2017.

De Kerkenraad

error: Content is protected.