Parochie Moeder Gods Bescherming

CHRISTUS IS OPGESTAAN!

CHRISTUS IS OPGESTAAN!

De kist is geopend, de hel is aan het wenen, Maria roept tot de verborgen apostelen: komt, druivenkwekers, preken jullie het woord van de opstanding: de Heer is verrezen, geeft aan de wereld een grootse gunst (sedalni van de zondag, stem 6).

De wonderbare verrijzenis overtrof de gehele wijsheid van deze wereld en gaf de grote manhaftigheid aan de leer van de apostelen, de talloze zielen die komen tot het Licht en de Waarheid en voorheen door de angst en schrik voor de dood aangegrepen waren.

De dood heeft geen kracht meer en de hel heeft geen macht meer want Christus de Heer verpletterde de kracht en de heerschappij daarvan.

De Zon van de waarheid ging op, de duistere leugens verschuilden zich, de onrechtvaardigheid was overwonnen door de waarheid, en het licht begon aan de in de duisternis aanwezigen te stralen.

De duisternis heeft geen macht meer, de hel noch de dood kunnen heersen, de heerschappij ervan is onderworpen en overwonnen. Verheug je, mens, want jouw Schepper nam de verschijning aan van de slaaf, om jou van het aardse stof tot in een zegevierende toestand te brengen.

Jouw Verlosser, veracht, bespuuwd, belasterd, onteerd, wordt gekruisigd om jou gekweld door de zonde, van de dood en de hel te bevrijden en jou je oude toestand te schenken.

Wat een wonder! Hoe Degene die het leven geeft de dood ondervindt en de heerschappij ervan vernietigt! Hoe Hij al Zijn uitverkorenen uit de dood opwekt en redt! Het menselijke verstand is niet bij machte het hele Goddelijke geheim en Zijn gunst te beschrijven. Ons blijft alleen over te bedanken en Zijn Opstanding te vereren: “Maar Christus is werkelijk uit de dood opgestaan, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood gekomen door een mens. Zoals Adam sterven wij allen, zo zullen wij door Christus herleven.” (1 Cor. 15, 20-22)

Uit de dood opgestaan Heiland Christus geeft ons een eindeloze vreugde van Zijn Koninkrijk en de overwinning over de hel en de dood; de Bron van het leven kleedt ons, gelovigen en Zijn wil uitvoerend, met een onoverwinnelijke kracht.

Laat de opstanding van Christus iedereen dit jaar het geloof, succes in het leven, goede daden verrichten en laten wij aanbidden.

CHRISTUS IS OPGESTAAN!

Pasen 2010
+ Aartsbisschop Antoniï van Beltsk en Moldova

error: Content is protected.