Parochie Moeder Gods Bescherming

Pastoraal bezoek van Aartsbisschop Antoni van Chisinau en Moldavië in West-Europa en zijn komst naar de Parochie van Moeder Gods Bescherming te Arnhem

Pastoraal bezoek van Aartsbisschop Antoni van Chisinau en Moldavië in West-Europa en zijn komst naar de Parochie van Moeder Gods Bescherming te Arnhem.

Leden van onze Kerkenraad arriveerden in Keulen vroeg in de ochtend van zaterdag, 8 november 2014, teneinde deel te kunnen nemen aan de bisschoppelijke Liturgie om hierna Vladika Antoni, die prior is van onze parochie, te begeleiden naar Arnhem, alwaar hij de kerkdiensten zou celebreren en parochianen ontmoeten op 8 en 9 november van dit jaar.
Een warm en vriendschappelijk onthaal viel ons ten deel in de Keulse Parochie.
Wij verheugden ons in de ontmoetingen en gesprekken met de prior van de Keulse parochie, de mijterdragende aartspriester vader Bozidar Patrnogic en zijn mátoesjka, maar ook met parochianen.
We hebben afgesproken om de wederzijdse contacten te bestendigen, en we hebben hen uitgenodigd om de Arnhemse Parochie te bezoeken.

Verheugend was ook de ontmoeting met vader Georgi Seibel en mátoesjka Veronika, die vorig jaar op ons parochiefeest waren, en die nu vanuit Baden-Baden naar Keulen waren gekomen, om samen met vader Bozidar de feestelijke Bischoppelijke Liturgie te co-celebreren met Vladika Antoni.

Na de feestelijke trapeza zijn wij samen met Vladika Antoni en zijn begeleider Dimitri vertrokken richting Arnhem, alwaar wij ruim op tijd aankwamen voor de Vespers. Vladika Antoni heeft in de avond van deze dag de Vespers gecelebreerd, na afloop waarvan vele parochianen de gelegenheid kregen om te biechten. Zondagochtend, 9 november, is de Goddelijke Liturgie gecelebreerd.
Het was fijn om te zien, dat vele parochianen vroeg waren gekomen voor de biecht, teneinde in alle rust de gelegenheid te hebben om spiritueel op te laden met Vladika, prior van onze parochie. Er waren veel communicanten, zowel volwassenen als kinderen.
Vladika Antoni heeft een preek gehouden met als thema de zondagse lezing van het evangelie (22ste week na Pinksteren) over de genezing van de Gadareense bezetene (Lucas 8: 26-39), over de verwoesting van Jeruzalem en over de tweede komst van de Mensenzoon (Lucas 21: 12-19).
Vladika moedigde ons aan nog vuriger te bidden, en onze hoop te vestigen op de Heer en Zijn Moeder, Vurige Beschermster van de christenheid, Die onze parochie blijft beschermen, ondanks alle tegenslagen en beproevingen, waarvan er zoveel zijn in ons aardse leven.

“Wees sterk en bidt, laat uw zuiver en oprecht geloof in God u allen sterken. Wees hecht, behoedt en verstevig jullie parochie. Bescherm haar tegen vernietigers en andere onwelwillenden. Geef Heer,dat hier altijd Vrede Gods heerst” (Marcus 9: 50 : “houdt vrede onder elkander”) en “En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al” (1 Thess . 5:23) – deze geestelijke boodschap gaf onze prior, Vladika Antoni, ons mee na afloop tegelijkertijd met zijn Aartsbischoppelijke zegen.
Na de dienst heeft de zusterschap van de parochie een feestelijke trapeza aangericht, waaraan een ieder kon deelnemen, en welke in een ontspannen en warme sfeer is verlopen. Na afloop van de trapeza heeft de Kerkenraad met Vladika Antoni, als onze prior, een inhoudelijk gesprek gevoerd over de gang van zaken en dringende zaken in onze parochie.
Vladika heeft waardering uitgesproken voor de enorme klus, die de leden van de Kerkenraad hebben geklaard, het organiseren en plannen en uitvoeren van onderhoud en reparatie van de koffiekamer en de belendende ruimten, deze zijn door hem gewijd.
Afscheid nemend van ons, heeft Vladika Antoni nogmaals zijn vreugde tot uitdrukking gebracht over zijn bezoek aan onze parochie, met de huiselijke kerk, en hij verzekerde ons, dat hij bij de eerst voorkomende gelegenheid ons wederom zal bezoeken. Vladika Antoni is deze avond teruggekeerd in Keulen om de volgende dag terug te vliegen naar Moldavië.

Leden van de Kerkenraad van de parochie van Moeder Gods Bescherming te Arnhem.

error: Content is protected.