Parochie Moeder Gods Bescherming

Bisschoppelijke dienst en lezerwijding van 19 november 2022

De diensten op 18 en 19 november 2022 hadden een bijzonder karakter in verband met de aanwezigheid van Zijne Excellentie Bisschop Alexander van Vevey, vicaris van ons bisdom.

Op vrijdag 18 november heeft onze starosta Bisschop Alexander van vliegveld Schiphol afgehaald. Voor Zijne Excellentie is dit het tweede bezoek dit jaar aan onze parochie. Op 18 maart jl., in de Grote Vastentijd, is bisschop Alexander voorgegaan in de dienst met de Algemene Zalving.

Bisschop Alexander memoreerde dat hij in het verleden al eens op bezoek is geweest in Arnhem, in het gevolg van Zijne Excellentie Bisschop Seraphim Dulgov. Hij herinnerde zich een altaardienaar, klein van postuur, maar zijn naam niet meer wist. Starosta kon wel een foto van het bezoek tonen, maar er was geen jaartal of datum bij vermeld.

De volgende ochtend, op zaterdag 19 november, werd Zijne Excellentie ontvangen met het traditionele brood en zout. Zijne Excellentie Bisschop Alexander werd bijgestaan door Aartspriester Stefan, hypodiaken Gabriël, lezer John en de nieuw-gewijde lezer Viktor.

Voorafgaand aan de bisschoppelijke dienst heeft Zijne Excellentie Bisschop Alexander Viktor tot lezer gewijd. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat deze ceremonie in onze kerk heeft plaatsgevonden. Wij verwelkomen lezer Viktor in onze parochie en zijn hem dankbaar voor zijn inzet en wensen hem vele jaren toe in Arnhem en ons bisdom.

Onze gasten uit Amsterdam waren, lezer John Anderson en zijn vrouw Nadezjda en de dochter van wijlen starosta Grisha Somoilenko. Beide dames versterkten ons koor, zo ook Irina Minsky uit Zwolle. Onze dirigent Rob Zuijdwijk was weer aan de beterende hand en stond meteen voor een groter koor.

Aan de trapeza werden herinneringen opgehaald aan diverse parochianen in de parochies van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland van Amsterdam en Arnhem.

Fotoalbum:

error: Content is protected.