Parochie Moeder Gods Bescherming

Voorjaarsschoonmaak 10 april 2016

Beste broeders en zusters,

In de aanloop naar het Paasfeest organiseren wij de jaarlijkse grote schoonmaak van onze kerk en tuin.
Ook de graven van het Russisch Orthodoxe deel op de Begraafplaats Oosterbeek worden tegelijkertijd onder handen genomen.

Wij vragen u vriendelijk ons te helpen om het vele werk aan te pakken en wel
op zondag, 10 april 2016 na de typika dienst

Uw hulp en inzet zijn zeer welkom!
De Kerkenraad

error: Content is protected.