Parochie Moeder Gods Bescherming

Parochiefeest van de parochie Heilige Demetrios in Keulen

8 November 2018 heeft een kleine groep parochianen van onze parochie met starosta M.Rosanow het parochiefeest van de Heilige Demetrios in Keulen bezocht.
Zo’n evenement als het bezoeken van een parochiefeest is een goede traditie geworden.
De feestelijke goddelijke liturgie werd voorgegaan door zijne eminentie Vladyka Antony, Aartsbisschop van Chisinau en Moldavië. Ondanks de werkdag was de kerk goed bezocht door parochianen en gasten. Het kerkkoor zong plechtig en vroom. De parochianen en aartspriester Bozidar Patrnogic dragen veel bij aan de fijne sfeer in de kerk.

Tijdens de feestelijke liturgie heeft een mooie en emotionele gebeurtenis plaats gevonden – een priesterwijding volgens de sacramenten. Plechtig is verkondigd “Axios!” en vader Sergiï heeft de genade van de Heilige Geest ontvangen, en heeft het priesterschap aanvaard dat aan hem is toegewezen.
Vader Sergiï gaat dienst doen in Baden-Württemberg.

Aan het eind van de goddelijke liturgie heeft Vladyka Antony een doordringende preek gehouden.

Na de dienst vond een feestelijke trapeza plaats. En volgens een goede Russische traditie was de trapeza gevarieerd en overvloedig.
Vader Bozidar feliciteerde een ieder met het feest en bedankte Vladyka Antony voor zijn komst en het voorgaan in de goddelijke liturgie, en voegde eraan toe dat zonder Vladyka het feest niet compleet geweest zou zijn.
Vader Bozidar bedankte alle zusters van de parochie voor hun inzet en voor de geweldige maaltijd.

Op zijn beurt wenste Vladyka Antony de Keulse parochie Heilige Demetrios vrede en welvaart en de priester nog een langdurige toekomst in het voortbestaan van de parochie.

Zulke hoogtijdagen en ontmoetingen geven een geestelijke betekenis aan ons leven.

error: Content is protected.