Parochie Moeder Gods Bescherming

home

Kerkbezoek in Corona tijd
Het kerkbestuur heeft de vereiste maatregelen genomen m.b.t. het kerkbezoek. Wij verwachten van u, dat u zich hieraan houdt om uzelf en anderen te beschermen, zoals:

  • bij binnenkomst uw handen te desinfecteren
  • voldoende afstand te houden tot anderen
  • bij verkoudheidsklachten thuis blijven

U hoeft zich niet vooraf aan te melden.


Vespers en Metten

19 november 2021 (vrijdag)

17:00 uur

Heilige Liturgie

20 november 2021 (zaterdag)

10:00 uurerror: Content is protected.