Parochie Moeder Gods Bescherming

Gelukkig Nieuwjaar! | Gebed voor de eerste dag van het nieuwe jaar

Hartelijke groeten voor het nieuwe jaar, van de geestelijken en gelovigen van het Bisdom.
Warm greetings for the new year, from the clergy and faithful of the Diocese.
Теплые поздравления с Новым годом от духовенства и верующих епархии.
Salutations chaleureuses pour la nouvelle année de la part du clergé et des fidèles du diocèse.

Gebed voor de eerste dag van het nieuwe jaar

Here God, de Schepper en Verlevendiger van alle zichtbare en onzichtbare schepselen, Die tijden en jaren heeft gevormd, zegent Gij het nieuwe jaar dat vandaag begint en dat wij tellen vanaf Uw incarnatie voor onze verlossing.

Mogen wij dit jaar, en de vele jaren die volgen, doorbrengen in vrede en harmonie met onze buren. Versterk en verspreid de Heilige Universele Kerk, die Gijzelf in Jeruzalem hebt gesticht en geheiligd met het reddende offer van Uw Heilige Lichaam en Uw Meest Zuivere Bloed.

Verhef, behoud en verheerlijk ons vaderland; schenk ons een lang leven, gezondheid, overvloed van aardse vruchten en goede lucht; red mij, Uw zondige dienaar, samen met al mijn familieleden en buren en alle trouwe christenen; en als onze ware Opperherder, bescherm en vestig mij op het pad van verlossing, zodat wij allen, die dit pad volgen, na een lang en voorspoedig leven in deze wereld Uw Hemelse Koninkrijk mogen bereiken en waardig bevonden worden voor de eeuwige gelukzaligheid met Uw heiligen.

Amen!

error: Content is protected.