Parochie Moeder Gods Bescherming

Dienst 9 september 2018

Beste broeders en zusters,

In verband met geplande werkzaamheden op het spoor – traject Parijs-Amsterdam zijn wij genoodzaakt de liturgie van 16 september 2018 te verplaatsen naar
Zondag, 9 september 2018 om 10.00 uur
Na de zomerstop hopen wij U te begroeten in onze kerk.

De Kerkenraad

error: Content is protected.