Parochie Moeder Gods Bescherming

parochieberichten en mededelingen

Viering van het parochiefeest en het 60-jarig bestaan van de parochie

Viering van het parochiefeest van Moeder Gods Bescherming en het 60-jarig bestaan van de parochie van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland te Arnhem. Dit jaar viel de viering van ons parochiefeest samen met het 60-jarig jubileum van onze parochie. Archiefstukken getuigen dat orthodoxe Russische vluchtelingen, voornamelijk D.P.’s (displaced ...
Verder Lezen
/ parochiebericht

Paasboodschap van Aartsbisschop Anthony

Paasboodschap van Aartsbisschop Anthony “Toen zei Jezus tot hen: Vreest niet, gaat mijn broeders vertellen dat ze hiervandaan naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien” (Mt. 28:10) Wonderlijk zijn Uw daden, Heer! Gij zijt uit de hemel neder gedaald naar de gevallen mens, en voor hem zijt Gij ...
Verder Lezen
/ parochiebericht

Bisschoppelijke Kerstboodschap

"Ere zij God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die in Gods gunst staan" (Luc. 2:14) Opnieuw roept de Kerk van Christus ons op om ons te verheugen over de grote genade van de Schepper van het heelal voor de gevallen mensheid, over de Geboorte van ...
Verder Lezen
/ parochiebericht

Kerstdiensten en Theofanie

Kerstdiensten en Theofanie Met de zegen van Zijne Hoogeerwaarde Excellentie Antoniï, aartsbisschop van Chisinau en Moldavië, prior van de parochie Moeder Gods Bescherming in Arnhem, werden de diensten van de Geboorte des Heren en van de Doop des Heren van 6 t/m 19 januari van dit jaar (2015) gevierd door ...
Verder Lezen
/ parochiebericht

Kerstboodschap van aartsbisschop Antonii

Kerstboodschap van aartsbisschop Antonii “Want we hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomstige” (Hebr. 13:14) Geliefden in Christus, hiërarchen, priesters en leken van onze Heilige Orthodoxe Kerk, ik feliciteer u van harte met de Geboorte van onze Heer Jezus Christus, en ik wens u oprecht gezondheid, geluk, ...
Verder Lezen
/ parochiebericht

Pastoraal bezoek van Aartsbisschop Antoni van Chisinau en Moldavië in West-Europa en zijn komst naar de Parochie van Moeder Gods Bescherming te Arnhem

Pastoraal bezoek van Aartsbisschop Antoni van Chisinau en Moldavië in West-Europa en zijn komst naar de Parochie van Moeder Gods Bescherming te Arnhem. Leden van onze Kerkenraad arriveerden in Keulen vroeg in de ochtend van zaterdag, 8 november 2014, teneinde deel te kunnen nemen aan de bisschoppelijke Liturgie om hierna ...
Verder Lezen
/ parochiebericht

CHRISTUS IS OPGESTAAN!

CHRISTUS IS OPGESTAAN! De kist is geopend, de hel is aan het wenen, Maria roept tot de verborgen apostelen: komt, druivenkwekers, preken jullie het woord van de opstanding: de Heer is verrezen, geeft aan de wereld een grootse gunst (sedalni van de zondag, stem 6). De wonderbare verrijzenis overtrof de ...
Verder Lezen
/ parochiebericht
error: Content is protected.