Parochie Moeder Gods Bescherming

parochieberichten en mededelingen

Oproep van onze Aartsbisschop Anthony

Oproep van onze Aartsbisschop Anthony van Chisinau en Moldavië aan hiërarchen, priesters en leken om gedurende het Grote Vasten 3 maal per dag de psalmen 11 en 82 te lezen. Призыв Обращение Архиепископа Антония Дорогие Архипастыри, пастыри, дьяконы, монашествующие и миряне ! Прошу Вас и благословляю, во время Великого поста ...
/ parochiebericht

Kerst en Theofanie in Arnhem 2018

Onze parochie vierde deze Kerst en Theofanie met de bij ons gebruikelijke diensten: de Koninklijke Uren, Vooravond aan de Geboorte van Christus, Vigilie, en de Goddelijke Liturgieën. Na afloop, traditioneel de gezamenlijke feestelijke trapeza (maaltijd), bereid door de parochianen. De periode tussen Kerst en Theofanie, genaamd svjatki, eindigt met de ...
/ parochiebericht

Kerstboodschap

KERSTBOODSCHAP ! En zij bracht een Zoon ter wereld, haar Eerste. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, want in de herberg was er geen plaats voor hen. (Lucas 2:7) Wij leven in moeilijke in tijden, waarin elke ziel vele moeilijkheden, problemen, vragen en onbegrip ontmoet ...
/ parochiebericht

Ons parochiefeest van Moeder Gods Bescherming

Ons parochiefeest van Moeder Gods Bescherming 14 oktober van dit jaar vierden wij voor de 61ste keer ons Parochiefeest van Moeder Gods Bescherming. Vorig jaar vierden wij het gedenkwaardige 60-jarig bestaan van onze parochie op Nederlandse bodem. Thans zijn wij begonnen aan het zevende decennium van het bestaan van onze ...
/ parochiebericht

Pinksteren 2017

’s Morgens, 3 juni, herdenkingszaterdag, herdachten wij alle ontslapen orthodoxe Christenen. Twee keer werden in deze dienst opgenoemd de metropolieten van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland, haar bisschoppen en priesters die aan onze Arnhemse parochie verbonden waren, benevens de kerkvoogden, weldoeners, donateurs van onze kerk Moeder Gods Bescherming, ...
/ parochiebericht

Diensten van de Lijdensweek en Pasen 2017

Net als in voorgaande jaren, werden ook dit jaar de diensten van de Lijdensweek en Pasen van 13 t/m 16 april gecelebreerd door de rector van onze parochie aartspriester Andrei Rybin. Dit jaar viel het orthodoxe Pasen tegelijk met het Paasfeest van de westelijke christelijke kerken, die de Gregoriaanse kalender ...
/ parochiebericht

Paasboodschap van Aartsbisschop Anthonii

“Geloof mij: er komt een tijd – en die hebben wij nu al – dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en wie hem horen, zullen leven.” (Johannes 5.25) CHRISTUS IS OPGESTAAN! Waarlijk onbeschrijflijk en veelbetekenend zijn de Woorden van de Heer gericht aan de ...
/ parochiebericht

Kerstboodschap Aartsbisschop Antonii

“Komt, laten we terugkeren naar de Heer! Hij heeft ons verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft ons geslagen, maar zal onze wonden verbinden” (Hosea 6:1) Opnieuw vieren wij de grote gebeurtenis van de Geboorte van onze Heer Jezus Christus. In de kerk weerklinken blijde gezangen, en in de ...
/ parochiebericht

Viering van het parochiefeest en het 60-jarig bestaan van de parochie

Viering van het parochiefeest van Moeder Gods Bescherming en het 60-jarig bestaan van de parochie van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland te Arnhem. Dit jaar viel de viering van ons parochiefeest samen met het 60-jarig jubileum van onze parochie. Archiefstukken getuigen dat orthodoxe Russische vluchtelingen, voornamelijk D.P.’s (displaced ...
/ parochiebericht

Paasboodschap van Aartsbisschop Anthony

Paasboodschap van Aartsbisschop Anthony “Toen zei Jezus tot hen: Vreest niet, gaat mijn broeders vertellen dat ze hiervandaan naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien” (Mt. 28:10) Wonderlijk zijn Uw daden, Heer! Gij zijt uit de hemel neder gedaald naar de gevallen mens, en voor hem zijt Gij ...
/ parochiebericht
error: Content is protected.