Parochie Moeder Gods Bescherming

parochieberichten en mededelingen

Parochiefeest van de parochie Heilige Demetrios in Keulen

8 November 2018 heeft een kleine groep parochianen van onze parochie met starosta M.Rosanow het parochiefeest van de Heilige Demetrios in Keulen bezocht. Zo’n evenement als het bezoeken van een parochiefeest is een goede traditie geworden. De feestelijke goddelijke liturgie werd voorgegaan door zijne eminentie Vladyka Antony, Aartsbisschop van Chisinau ...
/ parochiebericht

Dienst 9 september 2018

Beste broeders en zusters, In verband met geplande werkzaamheden op het spoor – traject Parijs-Amsterdam zijn wij genoodzaakt de liturgie van 16 september 2018 te verplaatsen naar Zondag, 9 september 2018 om 10.00 uur Na de zomerstop hopen wij U te begroeten in onze kerk. De Kerkenraad ...
/ parochiebericht

Wat betekent Kyriopascha

Dit jaar vierden wij het feest Maria Boodschap, 7 april volgens de nieuwe kalender / 25 maart volgens de oude kalender, in de oude oosters christelijke traditie een bijzondere dag. In de byzantijnse traditie geldt deze dag als de dag waarop de Schepping is voltooid. Juist op deze dag bracht ...
/ parochiebericht

Paasboodschap van Aartsbisschop Anthony

Maar zal de Mensenzoon bij zijn komst wel geloof op aarde vinden? (Lucas 18:8) Meer dan tweeduizend jaar zijn verstreken sinds de Heiland uit liefde voor het mensengeslacht op aarde kwam om Zijn schepping te redden. Hij schept zijn Kerk als ware het Zijn Lichaam, en als Hogepriester roept Hij ...
/ parochiebericht

Oproep van onze Aartsbisschop Anthony

Oproep van onze Aartsbisschop Anthony van Chisinau en Moldavië aan hiërarchen, priesters en leken om gedurende het Grote Vasten 3 maal per dag de psalmen 11 en 82 te lezen. Призыв Обращение Архиепископа Антония Дорогие Архипастыри, пастыри, дьяконы, монашествующие и миряне ! Прошу Вас и благословляю, во время Великого поста ...
/ parochiebericht

Kerst en Theofanie in Arnhem 2018

Onze parochie vierde deze Kerst en Theofanie met de bij ons gebruikelijke diensten: de Koninklijke Uren, Vooravond aan de Geboorte van Christus, Vigilie, en de Goddelijke Liturgieën. Na afloop, traditioneel de gezamenlijke feestelijke trapeza (maaltijd), bereid door de parochianen. De periode tussen Kerst en Theofanie, genaamd svjatki, eindigt met de ...
/ parochiebericht

Kerstboodschap

KERSTBOODSCHAP ! En zij bracht een Zoon ter wereld, haar Eerste. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, want in de herberg was er geen plaats voor hen. (Lucas 2:7) Wij leven in moeilijke in tijden, waarin elke ziel vele moeilijkheden, problemen, vragen en onbegrip ontmoet ...
/ parochiebericht

Ons parochiefeest van Moeder Gods Bescherming

Ons parochiefeest van Moeder Gods Bescherming 14 oktober van dit jaar vierden wij voor de 61ste keer ons Parochiefeest van Moeder Gods Bescherming. Vorig jaar vierden wij het gedenkwaardige 60-jarig bestaan van onze parochie op Nederlandse bodem. Thans zijn wij begonnen aan het zevende decennium van het bestaan van onze ...
/ parochiebericht

Pinksteren 2017

’s Morgens, 3 juni, herdenkingszaterdag, herdachten wij alle ontslapen orthodoxe Christenen. Twee keer werden in deze dienst opgenoemd de metropolieten van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland, haar bisschoppen en priesters die aan onze Arnhemse parochie verbonden waren, benevens de kerkvoogden, weldoeners, donateurs van onze kerk Moeder Gods Bescherming, ...
/ parochiebericht

Diensten van de Lijdensweek en Pasen 2017

Net als in voorgaande jaren, werden ook dit jaar de diensten van de Lijdensweek en Pasen van 13 t/m 16 april gecelebreerd door de rector van onze parochie aartspriester Andrei Rybin. Dit jaar viel het orthodoxe Pasen tegelijk met het Paasfeest van de westelijke christelijke kerken, die de Gregoriaanse kalender ...
/ parochiebericht
error: Content is protected.