Parochie Moeder Gods Bescherming

parochieberichten en mededelingen

Parochie Moeder Gods Bescherming in Arnhem

Na een periode van gesloten kerken door het corona-virus, zijn er weer kerkdiensten gehouden in onze parochie in Arnhem, uiteraard rekening houdend met de geldende corona-maatregelen. Per 22 Juli 2020 zijn wij weer teruggekeerd naar de canonieke Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland (onder metropoliet Hilarion te New York) en ...
/ parochiebericht

The Feast of the Protection of the Theotokos, Altar Feast of the Arnhem Parish, is Marked in the Netherlands

(bron: https://orthodox-europe.org/content/arnhem-pokrov-feast) The Feast of the Protection of the Theotokos, Altar Feast of the Arnhem Parish, is Marked in the Netherlands. 1 / 14 OCTOBER 2020: On the Feast of the Protection of the Mother of God, Archpriest Stefan Weerts, Rector of the Holy Resurrection Parish in Brussels, Belgium, served ...
/ parochiebericht

Welkomsbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa

Vertaling volgt onder de afbeelding van de brief. Vertaling De bisschop van Londen en West-Europa Russisch-Orthodoxe Kerk buiten Rusland Nr. 311/EU/E 9/22 juli 2020 Aan de heer Michael Michailovitch Rosanow, Starosta, samen met de Parochievergadering, de Raad en de Gelovigen van de Parochie van de Bescherming van de Moeder van ...

Ukaz van het Bisdom Groot-Brittannië en West-Europa

Vertaling volgt onder de afbeelding van de brief. Vertaling  IRENEI De bisschop van Londen en West-Europa Decreet nr. 31E/2020 van het bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa Aan de heer Michael Michailovitch Rosanow, Starosta, samen met de Parochievergadering, het parochiebestuur en de gelovigen van de Parochie van de Bescherming van de ...

Onze parochie is opgenomen in het Bisdom Groot-Brittannië en West-Europa

9 / 22 JULI 2020 (bron: https://orthodox-europe.org/content/arnhem-parish-reception) Met veel genoegen en dankbaarheid voor God heeft Zijne Genade Bisschop Irenei van Londen en West-Europa vandaag de ontvangst in ons bisdom van de Parochie van de Bescherming van de Theotokos (Parochie Moeder Gods Bescherming, red.) in Arnhem bevestigd. Na een lange periode ...
/ parochiebericht

Corona-virus COVID-19

Beste parochianen en vrienden van onze parochie, Wij worden dagelijks geconfronteerd met informatie over de corona virus-covid19 en richtlijnen van plaatselijke en landelijke overheid. Wij zullen de nodige maatregelen nemen ter bescherming van ons allen. Zodra het mogelijk en toegestaan is, zullen wij een nieuwe dienstenrooster publiceren en waar mogelijk ...
/ parochiebericht

Kerstboodschap van Aartsbisschop Anthony

KERSTBOODSCHAP VAN AARTSBISSCHOP ANTHONY “… het zal u uw kop vermorzelen, en gij zult het in de hiel bijten. “ (Gen. 3:15) Groot en diep is Gods voorzienigheid, Zijn verantwoordelijkheid voor de mensheid en voor de wereld, die Hij geschapen heeft. Gods wegen zijn onnaspeurlijk, gelijk zijn lotsbeschikkingen niet te ...
/ parochiebericht

Paasboodschap van Aartsbisschop Anthony

“Wie naar mijn woorden luistert en gelooft in Hem Die mij heeft gezonden, heeft het eeuwige leven” (Joh.5:24) Geliefde hiërarchen, eerwaarde priesters en diakons, Godlievende monialen en alle trouwe kinderen van onze Kerk! Laat het Licht van Christus uw harten ook dit jaar vullen met vernieuwde krachten en vast doorzettingsvermogen ...
/ parochiebericht

De Verkondiging van de Heilige Maagd Maria

Preek van de derde der eerste Metropolieten van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland, de Gezegende Metropoliet Filaret (Voznesensky) De Verkondiging van de Heilige Maagd Maria Het feest van Maria Boodschap is een van de mooiste, stralendste, vrolijkste en mooiste feestdagen. Het Russische volk, dat zo veel van de ...
/ parochiebericht

Gedachten gesproken door Metropoliet Anthony (Khrapovitsky) – Vergevingszondag

Gedachten gesproken door Metropoliet Anthony (Khrapovitsky) Vergevingszondag “Want als u anderen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven” (Matteüs. 6, 14). De gedachte is definitief en volledig tot uitdrukking gebracht. Deze dag is in het bijzonder gewijd aan vergeving en verzoening met elkaar. Het is niet zo gemakkelijk ...
/ parochiebericht
Aan het laden...
error: Content is protected.