Parochie Moeder Gods Bescherming

rokb (v)

De Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland kent een lange en kleurrijke historie in Arnhem en omgeving.
Getracht wordt onze geschiedenis op te schrijven en te documenteren voor de toekomstige generaties. Vele archieven dienen daarvoor nog doorgespit te worden.

Hieronder hebben wij alvast in vogelvlucht onze geschiedenis beschreven.

Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland in Nederland

Анна Павловна

De nederlandse koning Willem II was getrouwd met de russische grootprinses Anna Pavlovna (*1795 +1867), zuster van keizer Nicolaas I. Bij haar aankomst in Nederland heeft de grootprinses (koningin van Nederland) in ‘s-Gravenhage een huiskerk ingericht. Na haar dood werd de kerk een tijd niet gebruikt, maar aan het eind van de 19e eeuw keurde de russische ambassadeur Pustoshkin de kerk goed en verplaatste het naar een gehuurd huis.

In 1921, bij het besluit van de Synode van de Russische Orthodoxe Kerk van Sremski Karlovci (Servië), die in het buitenland parochies vormde, werd in Den Haag de eerste Parochie van de Russische Orthodoxe Kerk in het Buitenland in Nederland gevestigd.

In 1927 scheidde Metropolit Evlogiï zich van de Russische Buitenlandse Kerk en nam parochies met zich mee.

Na de 2e Wereld Oorlog deed een groep parochianen aan de Russische Buitenlandse Kerk een verzoek om toetreding. Er werden parochies en kerken geopend in de volgende steden: Den Haag ter ere van de Verrijzenis van Christus – in Arnhem ter ere van de Bescherming van Heilige Maagd Maria – en in Amsterdam ter ere van Transfiguratie van Maria van Egypte.

Achtereenvolgens dienden de priesters: archipriester Vasiliy Davydovich, ieromonach Serapion Karpov, archimandrit Feodosi Trushevich, ierej Evgeni Ivanov, archipriester Bozhidar Patrnogich en ierej Stefan Weerts.

Een interessante episode die kenmerkend is voor de nederlandse sympathie en eerbied voor de Orthodoxe Kerk. In Den Haag werd in de 60-er jaren de kerk geleidt door de orthodoxe nederlander, de heer Grafdijk, tandarts van beroep. In zijn praktijk hing in de voorste hoek een aantal ikonen met een altijd brandende lampada.

In dezelfde parochie was geen accommodatie voor viering van een gemeenschappelijk feestmaaltijd. De starosta vroeg aan een restaurant in Den Haag om de eerste dag van het Paasfeest te organiseren. De eigenaar van het restaurant leerde dat dit voor russen ter gelegenheid van het Orthodoxe Pasen beantwoorde aan hun behoefte, en nodigde alle Russen kostenloos als gast uit. Hij nodiging iedereen uit, en voor de toekomst. Bovendien nodigde het Nederlandse Comité 2 keer per jaar, na Pasen en Maslitsa, Russische emigranten uit voor tweedaags volpension verblijf in een restaurant met een russische chef-kok.

In de 80-er jaren was het noodzakelijk de parochie van Den Haag wegens een gebrek aan russische parochianen te sluiten.

Kerk Moeder Gods Bescheming in Arnhem

De Parochie ter ere van Moeder Gods Bescheming bestaat al 60 jaar.

In 1950 kwam een grote groep bejaarde russische emigranten aan uit duitse vluchtelingenkampen. Ze werden over het hele land geplaats in bejaardentehuizen. De meeste ver weg van Den Haag en Amsterdam, zodat een kerkbezoek erg moeilijk en duur was.

Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский

In opdracht van Aartsbisschop John van Brussel en West-Europa (nu gekend als H. Ioan van Shanghai), voor geestelijke zorg voor een groeiend aantal mensen afkomstig uit de vluchtelingenkampen, moest een ruimte worden gevonden voor kerkdiensten. Bijna 3 jaar vond de kerkdienst plaats in de vriendelijk ter beschikking gestelde kerk van de Oude Katholieken in Den Haag, door aartspriester Vasili Davydovichem. Omdat de dienst in deze ruimte alleen op weekdagen kon plaatsvinden, waren stappen ondernomen voor het zoeken naar een andere gebouw.

Op initiatief van mevrouw Valk- Kochergina is een huis gekocht waar nu de kerk gevestigd is. De iconostasis werd verkregen uit het opgeheven kamp in de stad Triëst (Italië). Verscheidene gewaden en sommige objecten werden ook verkregen.

De eerste kerkdienst en de inwijding van de kleine kerk vond plaats op 7 januari 1956.

Aartspriester Nikolai Semenov, die één keer per maand uit Brussel overkwam, was van 1989 tot 2013 nastoyatel van de Arnhemse parochie.
Архиепископ Антоний Кишиневский и МолдовскийSinds september 2013 is aartsbisschop Antoni van Chisinau en Moldavië onze nastoyatel, aartsbisschop van West-Europese Bisdom van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland (V). Hij wordt vertegenwoordigd door aartspriester Andrei Rybin.

Русская Православная Церковь Заграницей в АрнемеArnhem, Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland.
(beeld: met dank aan Dick Caderius van Veen)