Parochie Moeder Gods Bescherming

kerkdiensten

Download hier de kalender (pdf-formaat).

Overzicht van kerkdiensten voor 2019 in Arnhem

2019

6 januari zondag Vooravond van de geboorte van Christus
– Koninklijke Uren
– Vigilie
12.00
18.00
7 januari maandag Kerstmis
– Liturgie van de Geboorte des Heren
10.00
18 januari vrijdag Vooravond van Theofanie
– Vigilie en Waterwijding
18.00
19 januari zaterdag Heilige Theofanie
– Goddelijke Liturgie
10.00
17 februari zondag Typika-dienst 10.30
10 maart zondag Goddelijke Liturgie
– Maslenitsa, Vergevingszondag
10.00
25 april Witte Donderdag H. Basiliusliturgie
– Metten met lezing van 12 Evangeliën
18.00
26 april Goede Vrijdag Vesper en Begrafenisdienst 13.00
27 april Stille Zaterdag

Uren en Vesper met H. Basiliusliturgie

09.30
27 april
(’s nachts)
28 april – Pasen Mesonyktikon, Paasprocessie
aansluitend: Opstandingsmetten, Liturgie van Pasen
23.00
19 mei zondag Typika-dienst 10.30
15 juni zaterdag Herdenkingszaterdag
– Herdenking van de overledenen
– Vigilie
12.00
18.00
16 juni zondag Pinksteren; Goddelijke Liturgie,
aansluitend: Vespers met Knielgebeden
10.00
17 juni maandag Pinkstermaandag (Dag van de Heilige Geest) 10.00
23 juni zondag Allerheiligen en vooravond van Apostelvasten
– Goddelijke Liturgie
10.00
    juli en augustus geen dienst (vakantie)  

de Kerkenraad

Uw kerkelijke bijdragen graag op rekening nr. NL90 INGB 0003 8355 26.