Parochie Moeder Gods Bescherming

home

Beste parochianen en vrienden van onze parochie.

In de afgelopen periode hebben wij ons leren aanpassen aan de coronavirus-covid19 dat ons allemaal noopt de afgekondigde maatregelen te respecteren. De kerken mogen nu meer kerkgangers toelaten. Gezien de afmetingen van onze ruimte zoeken wij naar een oplossing hoe wij een en ander kunnen realiseren.
Wij kunnen u melden, dat we de tijd goed gebruiken om de altaarruimte de hoognodige opknapbeurt te geven. Wij renoveren de vloer en het plafond en nemen de rest in de renovatie mee.

Wij houden jullie op de hoogte en wensen u allen een prettige vakantie.

M.M. Rosanow, starosta


ikoon-Pokrov-3

error: Content is protected.