Parochie Moeder Gods Bescherming

Ykaz 09/16 benoeming nastoyatel aartspriester Andrei Rybin

Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland (V)
Onder Jurisdictie van Zijne Hoogwaardige Excellentie Antonii,
Aartsbisschop van Chişinău en Moldavië
Moldavië, 6201 Synžerejskij rajon, dorp Bilicenii Vechi

No 09/16

25/12 december 2016
H. Spyridon, bisschop van Trimythous

Aartspriester Andreï Rybin
CC: M.M.Rosanow – starosta van de
Russ. Kerk Moeder Gods Bescherming Arnhem

DECREET

Na jarenlang diensten gehouden te hebben in de kerk van Moeder Gods Bescherming te Arnhem (Nederland), waarvan de laatste twee jaar in de hoedanigheid van plaatsvervangend prior, is vader aartspriester Andreï Rybin, met volledige kennis van de eredienst en kerkelijke administratie en bewezen herderlijke zorg te bezitten, benoemd tot nastoyatel van de genoemde kerk.
Als voorheen zal ik, wanneer mogelijk, met vreugde de kerk van de Moeder Gods Bescherming te Arnhem blijven bezoeken.
Moge God de Heer vader Andreï Rybin zegenen bij zijn taak als prior en moge hij vrede, vertroosting, goedheid en geestelijke vreugde aan de hele parochie schenken.

Antoniï, Aartsbisschop
van Chişinău en Moldavië